Thank You URUS NON HP


Terima kasih atas pemohonon anda. 

 

Permohonan anda telah diterima dan kami akan mula memproses permohonan anda.

 

E-mel penerimaan telah dihantar kepada anda.

 

Sekiranya anda layak untuk program ini, permohonan anda akan dihantar kepada AKPK untuk diproses dan mereka akan menghubungi anda dalam 10 hari bekerja.

Sekiranya anda tidak layak untuk program ini, atau kami memerlukan dokumen lebih lanjut untuk menyokong permohonan anda, kami akan menghubungi anda melalui telefon atau e-mel dalam 5 hari bekerja.


For enquiries connect with us online or drop by your nearest Hong Leong Bank Branch.