Borang URUS HLB


 

Permohonan untuk Program Pengurusan Kewangan dan Ketahanan Kewangan (URUS Banjir) 

 

Sila isi boring ini untuk memohon

* Nama
error

* Jenis ID
error
* Nombor ID
error

* Tarikh Lahir
error

* No. Telefon Bimbit
error

* No. Hubungan Alternatif
error

* Emel
error

* Negeri
error
* Bandar
error
* Status Kediaman
error
* Status Perkahwinan
error
* No. Orang Tanggungan
error
* No. Akaun Pinjaman / Pembiayaan HLB/HLISB (1)
error

* Jenis Akaun Pinjaman / Pembiayaan
error

Pemohon

Status pekerjaan
error
* Pendapatan Kasar Bulanan (Terkini)
error

* Pendapatan Bersih Bulanan (Terkini)
error

* Pendapatan Kasar Bulanan (Sebelum)
error

Pasangan

Status pekerjaan
error
* Pendapatan Kasar Bulanan (Terkini)
errorPilihan pakej URUS Banjir
error


Sila muat naik dokumen yang diperlukan untuk menilai permohonan anda:

  • Sila menjangka panggilan atau lawatan daripada pegawai kredit HLB/HLISB sebagai sebahagian proses penilaian kami


MAKLUMAT PINJAMAN/PEMBIAYAAN DENGAN INSITUSI KEWANGAN LAIN

* Bank
error
* Fasiliti
error
* No. Akaun
error

Reset Fasiliti
Tambah Fasiliti
* Pinjaman/Pembiayaan Lain (bukan bank)
error


Kami akan menilai kelayakan anda berdasarkan dokumen yang diserahkan. Sekiranya anda TIDAK layak untuk program URUS, kami masih boleh membantu dengan Pelan Bantuan Pembayaran berikut, yang akan menggantikan pelan semasa anda.

Nota: Sekiranya kami tidak dapat memberikan bantuan yang anda perlukan, permohonan anda akan dirujuk kepada AKPK untuk bantuan lanjut.


Untuk pinjam/pembiayaan rumah anda, semua peminjam/pemohon bersama MESTI menerima Surat Tawaran baharu (yang akan dihantar secara emel) supaya pelan baharu berkuatkuasa. Sila isikan maklumat peminjam/pemohon bersama anda:

Peminjam / pemohon (1)

* Nama
error

* No. Telefon Bimbit
error

* Nombor ID
error

* Emel
error


Peminjam / pemohon (2)

* Nama
error

* No. Telefon Bimbit
error

* Nombor ID
error

* Emel
error


Peminjam / pemohon (3)

* Nama
error

* No. Telefon Bimbit
error

* Nombor ID
error

* Emel
error


Peminjam / pemohon (4)

* Nama
error

* No. Telefon Bimbit
error

* Nombor ID
error

* Emel
error


Dengan penyerahan boring ini, saya mengesahkan bahawa:


Jika anda memerlukan maklumat lanjut mengenai perubahan kepada obligasi pinjaman / pembiayaan anda sebelum mengesahkan penyerahan anda, atau anda mengalami masalah penyerahan boring sila hubungi 03-79591888 atau emel PaymentRelief@hlbb.hongleong.com.my

Dengan menyerahkan borang ini, saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan bersetuju dengan isi Notis Privasi. Saya mengakui dan bersetuju bahawa semua data peribadi yang diberikan oleh saya dan / atau diperoleh oleh Hong Leong Bank Berhad (“HLBB”) dan Hong Leong Islamic Bank (“HLISB”) dari domain awam, serta data peribadi yang timbul sebagai hasil penyediaan perkhidmatan kepada saya akan tertakluk kepada Notis Privasi.

Saya mengesahkan bahawa nombor telefon bimbit / tetap yang dikemuka adalah tepat dan akan digunakan oleh Bank untuk menghubungi saya melalui panggilan/SMS/Whatsapp.