HLB Connect Registration Guide


Panduan Pendaftaran HLB Connect

Anda boleh mendaftar HLB Connect dengan menggunakan salah satu daripada berikut:

  • Butiran Kad Debit/ Kad Debit-i
  • Kad Kredit Utama (jika anda tidak mempunyai Kad Debit/ Kad Debit-i)
  • Akaun Semasa/ Simpanan (jika anda tidak mempunyai Kad Debit/-i atau Kad Kredit)
  • Akaun Pinjaman/ Pembiayaan-i (jika anda tidak mempunyai produk lain)
  • Akaun FD (jika anda tidak mempunyai produk lain) 

 

rib s1 nov en

Klik “Register” di www.hongleongconnect.my

rib s2 nov en

Pilih jenis ID dan masukkan Nombor ID anda

rib s3 nov en

Anda akan diminta untuk maklumat atas produk yang anda miliki

rib s4 nov en

Cipta Nama Pengguna dan Kata Laluan anda

rib s5 nov en

Cipta Nama Pengguna dan Kata Laluan anda

rib s6 nov en

Pilih Gambar Keselamatan anda

Anda harus mempunyai Kad Debit/Debit-i atau Kad Kredit Hong Leong untuk mendaftar melalui Perbankan Mudah Alih Connect.

Jika anda tiada memegang salah satu kad, sila membuat pendaftaran melalui Perbankan Dalam Talian Connect.

 

Klik sini atau imbas kod QR untuk muat turun Aplikasi HLB Connect.

qr code
mb s1 bm

Lancarkan Aplikasi Connect dan pilih “Daftar sini” 

mb s2 bm

Lengkapkan butiran Kad Debit/Kredit dan ID anda 

mb s3 bm

Lengkapkan TAC yang diterima melalui SMS  

mb s4 bm

Cipta Nama Pengguna dan Kata Laluan

mb s5 bm

Pilih Gambar Keselamatan 

mb s6 bm

Akui Terma dan Syarat 

mb s7 bm

Cipta Soalan & Jawapan Keselamatan 

mb s8 bm

Pendaftaran selesai!