Hong Leong Bank - Berita & Maklumat Terkini

Berita & Maklumat Terkini

Hubungan Media

Hal Ehwal Korporat & Perhubungan Awam Kumpulan

Hong Leong Bank Berhad
Tel: 03-20808888 ext 3281
Emel: capr@hongleong.com.my

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.