Hong Leong Bank - Berita & Maklumat Terkini

Berita & Maklumat Terkini

Hubungan Media

Hal Ehwal Korporat & Perhubungan Awam Kumpulan

Hong Leong Bank Berhad
Tel: 03-2081 8888 ext 61916
Emel: capr@hlbb.hongleong.com.my

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.