Pinjaman dan Pembiayaan Perbankan Korporat HLB

Semua Produk
Pakej Pembiayaan
Produk
Skim BNM
Skim Pembiayaan
BNM Kemudahan untuk Semua Sektor Ekonomi (AES)
Meningkatkan akses PKS kepada pembiayaan untuk semua sektor ekonomi.
BNM Kemudahan Peralihan Karbon Rendah (LCTF)
Membantu PKS menerapkan amalan lestari dan rendah karbon.
BNM Kemudahan Automasi & Digital PKS (ADF)
Menggalakkan PKS untuk mengautomasikan proses dan mendigitalkan operasi.
BNM Kemudahan Agromakanan (AF)
Pembiayaan untuk PKS untuk meningkatkan pengeluaran agromakanan.
BNM Kemudahan Teknologi Tinggi & Hijau (HTG)
Membantu pemulihan dan kesinambungan PKS yang layak dalam sektor strategik dan bidang teknologi.
BNM Pembiayaan Pelancongan PENJANA (PTF)
Membantu pemulihan dan mengekalkan keupayaan PKS dalam sektor pelancongan.
BNM Kemudahan Bantuan Bencana (DRF) 2022
Meringankan beban kewangan PMKS yang terjejas akibat banjir.
SMElite
Penyelesaian pembiayaan perniagaan untuk pembelian harta tanah, modal kerja dan perbelanjaan modal.
Gadai Janji Perniagaan
Penyelesaian kewangan untuk memenuhi keperluan gadai janji perniagaan anda.
Pembiayaan Solar PKS HLB
Pembiayaan untuk perniagaan anda beralih ke hijau.
Pinjaman Berjangka
Kemudahan kredit yang dijamin untuk tempoh tertentu dan untuk tujuan tertentu.
Overdraf
Kemudahan pembiayaan jangka pendek yang menawarkan sokongan tunai untuk keperluan perniagaan.
Kredit Pusingan
Penyelesaian pembiayaan jangka pendek untuk keperluan aliran tunai perniagaan anda.
Sewa Beli Perindustrian
Pembiayaan pemerolehan dan peningkatan mesin, kenderaan komersial dan peralatan industri.
Skim Credit Guarantee Corporation
Nikmati peningkatan bantuan pembiayaan dengan skim jaminan perbankan Hong Leong Bank untuk perniagaan yang dikawal atau dimiliki oleh rakyat Malaysia.
Pembiayaan Skim Kerajaan
Menyediakan skim-skim Jaminan kerajaan sebagai penyelesaian alternatif untuk syarikat-syarikat PKS yang memerlukan cagaran untuk permohonan pembiayaan.