Pinjaman dan Pembiayaan Perbankan Korporat HLB

Semua Produk
Pakej Pembiayaan
Produk
Skim BNM
Skim Pembiayaan
Pembiayaan Solar PKS HLB
Pembiayaan untuk perniagaan anda beralih ke solar! Dapatkan pembiayaan solar sehingga RM1 juta untuk perniagaan anda.
SMElite
Penyelesaian pembiayaan perniagaan untuk pembelian harta tanah, modal kerja dan perbelanjaan modal.
Gadai Janji Perniagaan
Penyelesaian kewangan untuk memenuhi keperluan gadai janji perniagaan anda.
Pinjaman Tunai Perniagaan
Penyelesaian kewangan PKS untuk modal kerja tanpa cagaran.
SME GROW
Akses pantas dan mudah untuk mengembangkan perniagaan anda.
Overdraf
Kemudahan pembiayaan jangka pendek yang menawarkan sokongan tunai untuk keperluan perniagaan.
Kredit Pusingan
Penyelesaian pembiayaan jangka pendek untuk keperluan aliran tunai perniagaan anda.
Sewa Beli Perindustrian
Pembiayaan pemerolehan dan peningkatan mesin, kenderaan komersial dan peralatan industri.
Pinjaman Berjangka
Kemudahan kredit yang dijamin untuk tempoh tertentu dan untuk tujuan tertentu.
Kemudahan Peralihan Rendah Karbon
Membantu PKS menerapkan amalan lestari dan rendah karbon.
Kemudahan Bantuan Bencana (DRF) 2022
Meringankan beban kewangan PMKS yang terjejas akibat banjir.
Kemudahan Bantuan dan Pemulihan Bersasar (TRRF)
Menyediakan bantuan dan sokongan pemulihan untuk PKS dalam sektor perkhidmatan.
Skim Pembiayaan Sektor Pelancongan Jana Semula Ekonomi (PENJANA)
Membantu pemulihan dan mengekalkan keupayaan PKS dalam sektor pelancongan.
BNM Kemudahan Teknologi Tinggi
Membantu PKS teknologi tinggi dan dipacu inovasi.
Kemudahan Agromakanan (AF)
Pembiayaan untuk PKS untuk meningkatkan pengeluaran agromakanan.
Kemudahan Semua Sektor Ekonomi (AES)
Meningkatkan akses PKS kepada pembiayaan untuk semua sektor ekonomi.
Kemudahan Automasi dan Digital PKS (ADF)
Menggalakkan PKS untuk mengautomasikan proses dan mendigitalkan operasi.
Skim Credit Guarantee Corporation
Nikmati peningkatan bantuan pembiayaan dengan skim jaminan perbankan Hong Leong Bank untuk pernigaan yang dikawal atau dimiliki oleh Malaysia
Pembiayaan Skim Kerajaan
Menyediakan skim-skim Jaminan kerajaan sebagai penyelesaian alternatif untuk syarikat-syarikat PKS yang memerlukan cagaran untuk permohonan pembiayaan.