Hong Leong Bank – Skim SME

Semua Produk
Inisiatif Partner PKS
Piagam Pelanggan
Skim Bank Negara
Skim Credit Guarantee Corporation
Pembiayaan Skim Kerajaan
PARTNER Inisiatif untuk PKS
Rakan pembiayaan kewangan ke arah mempertingkatkan kecekapan perbankan dan perkhidmatan untuk pelanggan PKS.
Piagam Pelanggan
Piagam Pelaggan untuk Perusahaan Kecil and Sederhana memperolehi pembiayaan perniagaan untuk modal kerja, pengembagan perniagaan dah pembelian hartanah atau jentera.
Skim Bank Negara
Jika anda mencari modal kerja, dana mengembangkan perniagaan atau kedua-duanya sekali, Hong Leong Bank boleh membantu melalui skim Bank Negara
Skim Credit Guarantee Corporation
Nikmati peningkatan bantuan pembiayaan dengan skim jaminan perbankan Hong Leong Bank untuk perniagaan yang dikawal atau dimiliki oleh rakyat Malaysia
Pembiayaan Skim Kerajaan
Menyediakan skim-skim Jaminan kerajaan sebagai penyelesaian alternatif untuk syarikat-syarikat PKS yang memerlukan cagaran untuk permohonan pembiayaan.