Hong Leong Bank - Pematuhan

Pematuhan

 


PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM & PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (AML / CFT) SOAL SELIDIK

 

 

Nama : Mr. James Edwin John

Jawatan : Head of Financial Crime

Alamat : Level 22, Menara Hong Leong,

No. 6, Jalan Damanlela,

Bukit Damansara, 50490,

Kuala Lumpur, Malaysia

Nombor Telefon : +603-2081 8888

No Faks : +603-20818919

Tarikh : 10th Mei 2019

1 Empat piawaian pesanan pembayaran yang perlu dipatuhi adalah: i) FI (Institusi Kewangan)  tidak boleh meninggalkan, memadam atau mengubah maklumat dalam mesej pembayaran atau pesanan untuk tujuan mengelakkan pengesanan maklumat itu oleh FI (Institusi Kewangan)  lain dalam proses pembayaran; ii) FI (Institusi Kewangan)  tidak boleh menggunakan apa-apa mesej pembayaran tertentu untuk mengelakkan pengesanan maklumat oleh FI (Institusi Kewangan)  lain dalam proses pembayaran; iii) Tertakluk kepada undang-undang yang diguna pakai, FI (Institusi Kewangan)  hendaklah bekerjasama sepenuhnya dengan praktikal FI lain dalam proses pembayaran apabila meminta untuk memberikan maklumat mengenai pihak-pihak yang terlibat; dan (iv) FI(Institusi Kewangan)  perlu menggalakkan koresponden-koresponden bank mereka untuk mematuhi prinsip-prinsip ini. Sumber:  http://www.wolfsberg-principles.com/pdf/standards/Wolfsberg_NYCH_Statement_on_Payment_Message_Standards_(2007).pdf

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.