Hong Leong Bank - Pematuhan

Pematuhan

 


PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM & PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (AML / CFT) SOAL SELIDIK

 

 

Latar Belakang Bank

 • Nama Institusi :

  HONG LEONG BANK BERHAD

 • Pendaftara/Nombor Lesen :

  97141-X

 • Alamat Pejabat Berdaftar :

  Level 8, Wisma Hong Leong, 
  18, Jalan Perak, 
  50450 Kuala Lumpur 
  Malaysia

 • Laman Web :

 • Tarikh Pendaftaran :

  26 October 1934

 • Lokasi diperbadankan :

  Sarawak, Malaysia

 • Nama Syarikat Induk :

  Hong Leong Financial Group Berhad

 • Negara Pihak Berkuasa Tempatan :

  Bank Negara Malaysia

 • Perkhidmatan :

  Banking and Financial Services

 • Nombor Telefon :

  603-21642828

 • Nama Juruaudit Luar :

  Messrs PricewaterhouseCoopers

 

 

Semak sama ada 'Ya' atau 'Tidak' kepada setiap soalan di bawah. Jika anda menjawab 'Tidak' kepada mana-mana soalan, maklumat tambahan boleh dibekalkan pada akhir soal selidik.

Nama : Mr. Kelvin Yeow Thean Chin

Jawatan : Head of Financial Crime

Alamat : Level 2, Wisma Hong Leong 

18, Jalan Perak 

50450 Kuala Lumpur , Malaysia

Nombor Telefon : +03-2773 0502

No Faks : +03-2693 1712

Tarikh : 26th January 2017

1 Empat piawaian pesanan pembayaran yang perlu dipatuhi adalah: i) FI (Institusi Kewangan)  tidak boleh meninggalkan, memadam atau mengubah maklumat dalam mesej pembayaran atau pesanan untuk tujuan mengelakkan pengesanan maklumat itu oleh FI (Institusi Kewangan)  lain dalam proses pembayaran; ii) FI (Institusi Kewangan)  tidak boleh menggunakan apa-apa mesej pembayaran tertentu untuk mengelakkan pengesanan maklumat oleh FI (Institusi Kewangan)  lain dalam proses pembayaran; iii) Tertakluk kepada undang-undang yang diguna pakai, FI (Institusi Kewangan)  hendaklah bekerjasama sepenuhnya dengan praktikal FI lain dalam proses pembayaran apabila meminta untuk memberikan maklumat mengenai pihak-pihak yang terlibat; dan (iv) FI(Institusi Kewangan)  perlu menggalakkan koresponden-koresponden bank mereka untuk mematuhi prinsip-prinsip ini. Sumber:  http://www.wolfsberg-principles.com/pdf/standards/Wolfsberg_NYCH_Statement_on_Payment_Message_Standards_(2007).pdf

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.