Hong Leong Bank – Sekuriti Modal & Hutang

Sekuriti Modal & Hutang

Description Attachments Coupon Rate Establishment / Issue Date Call Date Maturity Date
Senior Bonds
RM 10.0 Billion Multi Currency Medium Term Notes Program  PTC
OTC
  19 Sept 23    
    (1) RM 100 Million Nominal Value Senior Medium Term Notes 4.07% 3 Nov 23  3 Nov 26 3 Nov 26
RM 10.0 Billion Multi Currency Commercial Papers Program PTC
OTC
  19 Sept 23    
Tier 1 Capital Instruments
RM 10.0 Billion Multi Currency Additional Tier 1 Capital Securities Program PTC
 OTC
  20 Nov 17    
     (1) RM 900 Million Nominal Value Green Capital Securities Issuance
4.45%
29 April 22
29 April 27
Perpetual
     (2) RM 400 Million Nominal Value Capital Securities Issuance
4.70% 14 Oct 22 14 Oct 27 Perpetual
     (3) RM 400 Million Nominal Value Capital Securities Issuance 4.25% 25 Mar 24 26 Mar 29 Perpetual
Tier 2 Subordinated Notes
RM 10.0 Billion Multi Currency Subordinated Notes Program PTC   30 May 14    
     (1) RM 1.0 Billion Nominal Value Subordinated Notes Issuance 4.23% 14 Jun 19 14 Jun 24 14 Jun 29
     (2) RM 500 Million Nominal Value Subordinated Notes Issuance 4.20% 19-Jun-23 19-Jun-28 17-Jun-33

 

Hong Leong Bank Bon Hijau

Sebagai sebahagian daripada komitmen kami terhadap kemampanan, kami telah membangunkan HLB Rangka Kerja Bon Hijau (Rangka Kerja) yang menetapkan garis panduan untuk terbitan Hong Leong Bank Berhad Bon Hijau mengikut Piawaian Bon Hijau ASEAN yang dikeluarkan oleh Forum Pasaran Modal ASEAN pada November 2017 dan disemak pada Oktober 2018 (ASEAN GBS) dan Prinsip Bon Hijau yang dikeluarkan oleh Persatuan Pasaran Modal Antarabangsa pada Jun 2021 (ICMA GBS). Kami telah memperoleh pendapat kedua tentang Rangka Kerja daripada RAM Sustainability, penyedia perkhidmatan kemampanan dan analitik Persekitaran, Sosial dan Tadbir Urus.

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.