Hong Leong Bank – Sekuriti Modal & Hutang

Sekuriti Modal & Hutang

Description
 
Attachments
Basel
Record
Tranche

Currency

Amount Outstanding
RM'Million
Additional Tier 1
RM 1.0 Billion Innovative Tier-1 capital securities Program
(vested to HLB 1st July 2011)
PTC BASEL II*
Tranche 1
MYR
500
RM 10.0 Billion Multi Currency Additional Tier 1 Capital Securities Program
PTC
OTC
Pricing Supplement
BASEL III
Tranche 1
MYR 400
PTC
OTC
Pricing Supplement
BASEL III
Tranche 2
MYR
400
Tier 2
RM 1.5 Billion Subordinated Notes
PTC BASEL II*
-
MYR
1,500
RM 10.0 Billion Multi Currency Subordinated Notes Program
PTC
Pricing Supplement

BASEL III
Tranche 1
MYR
500
PTC
Pricing Supplement

BASEL III
Tranche 2
MYR
500

* Semua Basel II instrumen jenis modal sedia ada Hong Leong Bank layak untuk rawatan pemansuhan secara berperingkat peralihan di bawah perjanjian Basel III yang berlaku berkuat kuasa mulai 1 Januari 2013.

 

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.