Hong Leong Bank – Sekuriti Modal & Hutang

Sekuriti Modal & Hutang

Description Attachments Coupon Rate Establishment / Issue Date Call Date Maturity Date
Tier 1 Capital Instruments
RM 10.0 Billion Multi Currency Additional Tier 1 Capital Securities Program PTC
OTC
  20 Nov 17    
     (1) RM 400 Million Nominal Value Capital Securities Issuance Pricing Supplement 5.13% 30 Nov 17 30 Nov 22 Perpetual
     (2) RM 400 Million Nominal Value Capital Securities Issuance Pricing Supplement 4.72% 29 Mar 19 29 Mar 24 Perpetual
Tier 2 Subordinated Notes
RM 10.0 Billion Multi Currency Subordinated Notes Program PTC   30 May 14    
     (1) RM 500 Million Nominal Value Subordinated Notes Issuance Pricing Supplement 4.86% 25 Jun 18 26 Jun 23 23 Jun 28
     (2) RM 1.0 Billion Nominal Value Subordinated Notes Issuance Pricing Supplement 4.23% 14 Jun 19 14 Jun 24 14 Jun 29

* Semua Basel II instrumen jenis modal sedia ada Hong Leong Bank layak untuk rawatan pemansuhan secara berperingkat peralihan di bawah perjanjian Basel III yang berlaku berkuat kuasa mulai 1 Januari 2013.

 

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.