Perancangan Mungkin Berubah Tetapi Matlamat Tetap Sama
INSURANS
UNIT AMANAH
PEMBIAYAAN MARGIN SAHAM

INSURANS

YAKIN DENGAN LEGASI ANDA

Masa tidak stabil. Jamin masa depan keluarga anda dengan mengambil langkah bijak hari ini untuk melindungi legasi anda untuk mereka.

BAGAIMANA KAMI MEMBANTU ANDA

Menjamin masa depan setiap ahli keluarga
Portfolio untuk keperluan anda
Kekal aliran yang fleksibel

Di HLB, kami membantu anda untuk mula dengan beberapa tambahan

TAWARAN KAMI

Tertakluk terma & syarat. Promosi sah dari sekarang hingga 30 Jun 2021 sahaja. Kongsikan maklumat anda jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut.

UNIT AMANAH

Kekalkan Matlamat Kewangan Anda

Ketidakpastian, turun naik, norma baru. Kami akan membantu anda mengikuti perjalanan kewangan anda dengan pengurusan risiko yang lebih baik dan dengan kos masuk yang berpatutan.

BAGAIMANA KAMI MEMBANTU ANDA

Berpatutan
Kepelbagaian
Ketukaran wang tunai yang fleksibel

Di HLB, kami membantu anda memperbarui perancangan anda

TAWARAN KAMI

Tertakluk terma & syarat. Promosi sah dari sekarang hingga 30 Jun 2021 sahaja. Kongsikan maklumat anda jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut.

Penafian Unit Amanah: Dokumen ini tidak bertujuan untuk menjemput, menawarkan langganan atau pelawaan untuk melanggan Unit Amanah daripada pihak Bank kepada sesiapa . Pelabur dinasihatkan untuk membaca dan memahami isi kandungan prospektus sebelum melabur. Pelabur perlu sedia maklum bahawa terdapat bayaran dan caj yang terlibat dalam pembelian Unit Amanah. Pelabur dinasihatkan untuk mempertimbangkan bayaran dan caj yang terlibat sebelum melabur dan berunding dengan penasihat kewangan berlesen atau penasihat profesional yang lain, jika ragu-ragu akan apa-apa ciri atau jenis dana ini. Sila maklum bahawa harga unit dan dividen yang dibayar, jika ada, boleh naik atau turun. Prestasi dana pada masa lalu bukanlah menjadi petunjuk akan prestasi masa akan datang. Pulangan pelaburan Unit Amanah tidaklah dijamin dan Unit Amanah bukanlah deposit bank atau kewajipan, juga tidak dijamin atau diinsuranskan oleh Bank dan terdedah kepada risiko pelaburan, termasuk kemungkinan hilang amaun pokok yang dilaburkan. Skim Unit Amanah tidak dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia.

PEMBIAYAAN MARGIN SAHAM

TINGKATKAN PULANGAN ANDA

Dalam pemulihan pasaran, memajakkan portfolio anda dapat membantu meningkatkan pulangan dan membantu anda lebih fleksibel. Biarkan kami membantu pembiayaan pelaburan anda.

BAGAIMANA KAMI MEMBANTU ANDA

Gandakan Kuasa Pelaburan Anda
Bayaran Balik yang Fleksibel
Akses Tunai Pantas

Di HLB, kami membantu anda meningkatkan pulangan anda

TAWARAN KAMI

Tertakluk terma & syarat. Promosi sah dari sekarang hingga 30 Jun 2021 sahaja. Kongsikan maklumat anda jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut.

HLB adalah ahli Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Akaun deposit / -i dilindungi oleh PIDM hingga RM250,000 untuk setiap pendeposit.

Sebarang wang yang dikeluarkan dari deposit yang diinsuranskan untuk tujuan membeli unit dalam unit amanah, ekuiti yang boleh dipanggil secara automatik (ACEL), bon, atau mana-mana produk berstruktur atau pelaburan tidak lagi dilindungi oleh PIDM.

Iklan ini belum disemak oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC).