Hong Leong Bank – Alat Kewangan Kenderaan

Alat Kewangan Kenderaan

Gunakan kalkulator ini untuk mengira jumlah yang anda perlu bayar balik, ansuran bulanan serta tempoh pembayaran pembiayaan kenderaan anda.
RM This field is required
Cth. 50000
RM This field is required
Cth. 6000
% This field is required
Cth. 6.7

Amaun Pinjaman

Monthly Installment

Kadar Faedah

Tempoh Pembayaran Balik (Bulan)

    1. Sila masukkan semua angka tanpa koma. (Contohnya 50000)
    2. Klik di sini untuk Panduan Margin Pinjaman.
Gunakan kalkulator ini untuk menganggar jumlah pembiayaan yang anda layak dapat untuk membiayai kenderaan anda.
RM This field is required
Cth. 1000
RM This field is required
Cth. 6000
% This field is required
Cth. 6.7

Amaun Pinjaman

Harga Kereta

Kadar Faedah

Tempoh Pembayaran Balik (Bulan)

Kira jumlah yang perlu bayar jika ingin menyelesaikan pembiayan kenderaan anda lebih awal dari tempoh pembiayaan.
RM This field is required
Cth. 1000
% This field is required
Cth. 7.2
This field is required
Eg. 72

This field is required
Cth. 24
RM This field is required
Cth. 760

Amaun Pinjaman

Kadar Faedah

Jumlah rebat jika anda melangsaikan pinjaman

Jumlah perlu dibayar kepada syarikat kewangan anda sebagai penyelesaian

    1. Pengiraan di atas untuk rujukan sahaja
    2. Jumlah Pengiraan  adalah berdasarkan pada anggapan bahawa semua ansuran dibayar tepat pada masanya dan tiada caj lain yang terlibat

 

Ketahui kebih lanjut mengenai pembiayaan kenderaan kami untuk pembelian kereta idaman anda.

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.