Hong Leong Bank - Alat Pembiayaan Hartanah

Alat Pembiayaan Hartanah

Guna kalkulator ini untuk mendapat anggaran jumlah pembiayaan dan ansuran bulanan bagi pembiayaan rumah dan hartanah anda.
Pendapatan Bulanan Kasar
RM
Cth. 50000
Pendapatan Bersih Bulanan
RM
Info: Jumlah Pendapatan Kasar Tahunan - Jumlah Potongan Berkanun (cth. PERKESO, PCB, KWSP)

Komitmen Bulanan Sedia Ada

1. Pinjaman Kereta
RM
2. Pinjaman Perumahan/Kedai1
RM
3. Pinjaman Peribadi
RM
4. Kad Kredit2
RM
5. Lain
RM
=
Jumlah Komitmen Bulanan
RM

Butiran Hartanah

Jenis Hartanah
Harga Pembelian Hartanah
RM

Kadar dan Tempoh yang Diingini

Amaun Pinjaman3
RM
Kadar Pinjaman Efektif (Effective Lending Rate)
%
Tempoh4
Tahun
Amaun Ansuran Bulanan
RM

Anggaran Kelayakan Pinjaman Perumahan selepas menolak Jumlah Komitmen Bulanan5

Amaun Kelayakan Pembiayaan Maksimum
RM

Amaun Ansuran Bulanan
RM

Maklumat yang dipaparkan adalah sebagai petunjuk dan untuk tujuan ilustrasi sahaja. HLB tidak menjamin ketepatan pengiraan dan tidak bertanggungjawab bagi apa-apa ketidaktepatan atau ketinggalan. Maklumat di atas tidak bermaksud sebagai satu tawaran kredit dan tidak menjamin bahawa kemudahan kredit yang dipohon akan diluluskan. Semua permohonan untuk pembiayaan adalah tertakluk kepada penilaian dan kelulusan kredit dan HLB berhak untuk meluluskan atau menolak permohonan tanpa memberikan apa-apa sebab.

    1. Jika pinjaman perumahan bersama, komitmen berdasarkan 50% daripada ansuran.
    2. Berdasarkan 5% jumlah Kad Kredit yang telah digunakan.
    3. Berdasarkan pinjaman sehingga 90% (Kediaman) / 85% (Bukan Kediaman) daripada nilai hartanah.
    4. Tempoh pembiayaan maksimum adalah 35 tahun atau sehingga umur 70 tahun, yang mana satu lebih awal.
    5. Kelayakan pinjaman hanyalah anggaran berdasarkan amaun Keseluruhan Komitmen Bulanan yang diisi dalam pengira ini. Jumlah sebenar mungkin berbeza daripada apa yang ditunjukkan dalam pengira ini dan juga berbeza mengikut pelanggan.

Gunakan kalkulator ini untuk mengira anggaran jumlah pembiayaan, ansuran bulanan serta tempoh pembayaran pembiayaan hartanah dan rumah anda.
Amaun Pinjaman
RM
Kadar Pinjaman Efektif (Effective Lending Rate)
%
Tempoh
Tahun
=
Ansuran Bulanan
RM

Maklumat yang dipaparkan adalah sebagai petunjuk dan untuk tujuan ilustrasi sahaja. HLB tidak menjamin ketepatan pengiraan dan tidak bertanggungjawab bagi apa-apa ketidaktepatan atau ketinggalan. Maklumat di atas tidak bermaksud sebagai satu tawaran kredit dan tidak menjamin bahawa kemudahan kredit yang dipohon akan diluluskan. Semua permohonan untuk pembiayaan adalah tertakluk kepada penilaian dan kelulusan kredit dan HLB berhak untuk meluluskan atau menolak permohonan tanpa memberikan apa-apa sebab.

 

Klik disini untuk melihat dan memilih dari senarai penuh pembiayaan hartanah dan rumah kami.

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.