Hong Leong Bank – Alat Kewangan Kenderaan

Alat Kewangan Kenderaan

Untuk mengira berapa banyak adalah ansuran bulanan kereta berdasarkan jumlah pinjaman, tempoh pembayaran balik dan kadar faedah.
RM
Cth. 50000
RM
Cth. 6000
%
Cth. 6.7

Amaun Pinjaman

Monthly Installment

Kadar Faedah

Repayment Period In Months

    1. Sila masukkan semua angka tanpa koma. (Contohnya 50000)
    2. Klik di sini untuk Panduan Margin Pinjaman.
Mengira jumlah pinjaman yang dibenarkan berdasarkan kemampuan ansuran bulanan anda.
RM
Cth. 1000
RM
Cth. 6000
%
Cth. 6.7

Amaun Pinjaman

Harga Kereta

Kadar Faedah

Repayment Period In Months

    1. Sila masukkan semua angka tanpa koma. (Contohnya 50000)
Untuk mengira jumlah penyelesaian membayar balik semua pinjaman kereta anda sekarang.
RM This field is required
Cth. 1000
% This field is required
Cth. 7.2
This field is required
Eg. 72

[assuming all installments due are duly paid]

This field is required
Cth. 24
RM This field is required
Cth. 760

Amaun Pinjaman

Kadar Faedah

Jumlah rebat jika anda melangsaikan pinjaman

Jumlah perlu dibayar kepada syarikat kewangan anda sebagai penyelesaian

    1. Pengiraan di atas hanyalah sebagai petunjuk dan amaun penyelesaian adalah tertakluk pada pengesahan oleh syarikat kewangan anda.
    2. Amaun yang dinyatakan pada "Jumlah perlu dibayar kepada syarikat kewangan anda sebagai penyelesaian" adalah sebelum Faedah pembayaran Lewat dan Caj Lain/Pelbagai ditambah. Syarikat kewangan mungkin mengenakan bayaran jika anda lambat membayar pinjaman, atau jika anda dikenakan caj lain dan sebagainya.

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.