Hong Leong Bank – Alat Kewangan Kenderaan

Alat Kewangan Kenderaan

Untuk mengira berapa banyak adalah ansuran bulanan kereta berdasarkan jumlah pinjaman, tempoh pembayaran balik dan kadar faedah.
Harga Pembelian Kereta
RM
Cth. 50000
Bayaran Pendahuluan
RM
Cth. 6000
Kadar Faedah
%
Cth. 6.7
Tempoh Bayaran Balik
=
Jumlah ansuran bulanan
RM
    1. Sila masukkan semua angka tanpa koma. (Contohnya 50000)
    2. Klik di sini untuk Panduan Margin Pinjaman.

Mengira jumlah pinjaman yang dibenarkan berdasarkan kemampuan ansuran bulanan anda.
Saya Mampu (bulan)
RM
Cth. 1000
Bayaran Pendahuluan
RM
Cth. 6000
Kadar Faedah
%
Cth. 6.7
Tempoh Bayaran Balik
=
Amaun Pinjaman
RM
Harga Kereta
RM
    1. Sila masukkan semua angka tanpa koma. (Contohnya 50000)

Untuk mengira jumlah penyelesaian membayar balik semua pinjaman kereta anda sekarang.
Amaun Pinjaman
RM
Cth. 1000
Kadar Faedah
%
Cth. 7.2
Jumlah tempoh Ansuran (bulanan)
Eg. 72
Bilangan ansuran dibayar sehingga kini (bulanan) [dengan tanggapan semua ansuran yang perlu dibayar telah dijelaskan]
Cth. 24
Ansuran yang anda bayar sekarang RM/bulan
RM
Cth. 760
=
Jumlah rebat jika anda melangsaikan pinjaman
RM
Jumlah perlu dibayar kepada syarikat kewangan anda sebagai penyelesaian
RM
    1. Pengiraan di atas hanyalah sebagai petunjuk dan amaun penyelesaian adalah tertakluk pada pengesahan oleh syarikat kewangan anda.
    2. Amaun yang dinyatakan pada "Jumlah perlu dibayar kepada syarikat kewangan anda sebagai penyelesaian" adalah sebelum Faedah pembayaran Lewat dan Caj Lain/Pelbagai ditambah. Syarikat kewangan mungkin mengenakan bayaran jika anda lambat membayar pinjaman, atau jika anda dikenakan caj lain dan sebagainya.

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.