te

Fi & Caj - Kad Kredit

Kad Kredit

Jenis Kad  Prinsipal   Kad Tambahan 

 Yuran Tahunan

(RM)

 Yuran Tahunan

(RM)

Visa Infinite P  Tiada Caj    Tiada Caj  
Visa Infinite  Tiada Caj    Tiada Caj  
Visa Infinite Edisi Doctor  Tiada Caj    Tiada Caj  
Mastercard Emirates HLB World Elite
2,500 Tiada Caj
Mastercard Emirates HLB World
1,200 Tiada Caj
Mastercard Emirates HLB Platinum
250 Tiada Caj
Visa WISE Emas yang dilulus sebelum 1 Oct 2016 160.00 80.00
Visa WISE Emas yang dilulus dari 1 Okt 2016 250.00 80.00
Visa Wise Platinum 300.00 150.00
Sutera MasterCard / Visa Platinum 400.00 200.00
MasterCard / Visa Platinum 400.00 200.00
MasterCard Platinum Business 400.00 200.00
Visa Signature 600.00 300.00
Visa Essential 100.00 50.00
Visa GSC Emas 150.00 75.00
Visa GSC Platinum 300.00 150.00
MasterCard INSURANS Emas 150.00 75.00
MasterCard INSURANS Platinum 300.00 150.00
MasterCard The Store and Pacific Emas 150.00 75.00
MasterCard The Store and Pacific Platinum 300.00 150.00
Fortune 160.00 80.00
MasterCard I'm  Tiada Caj    Tiada Caj  

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Keterangan/Perkhidmatan

Caj/Fi
(RM)

Cukai Perkhidmatan Kad Kredit (setiap kad)

25.00

Fi Tunai Pendahuluan

5% amaun pendahuluan atau minimum RM20, yang mana satu lebih tinggi.

i)  Essential sahaja

2% amaun pendahuluan atau minimum RM5, yang mana satu lebih tinggi.

ii) Platinum Business sahaja

3% amaun pendahuluan atau minimum RM20, yang mana satu lebih tinggi.

Fi Penggantian Kad (Tidak terpakai untuk Kad Kredit I'm)

50.00

Fi Penyelengaraan Kategori (untuk Kad WISE sahaja) (setiap kategori)

10.00

Fi Penyertaan (setiap kad) (untuk kad kredit I'm sahaja)

20.00

Caj Pembayaran Lewat

 RM10 atau 1% daripada baki tertunggak pada tarikh penyata, yang mana lebih tinggi, tertakluk kepada maksimum RM100 

Fi Penyata Bercetak (setiap penyata)
RM1.00

Fi Permohonan Penyata Bercetak Tambahan (setiap penyata)

5.00

Fi Dapatan Semula Draft Jualan (setiap salinan)
(tidak berkenaan dengan Kad Kredit I'm)

20.00

Fi Pemprosesan Tahunan (untuk Kad The Store and Pacific cards sahaja)
Fi pemprosesan tahunan tidak akan dicaj oleh The Store Card Sdn. Bhd. untuk tahun pertama. Untuk tahun seterusnya, fi pemprosesan tahunan akan dicaj menurut status keahlian berikut:
The Store/Pacific Emas (setiap tahun)
The Store/Pacific Platinum (setiap tahun)

 

 

20.00

 40.00 

Fi pengarahan semula dan penghantaran semula untuk Program Ganjaran Hong Leong, fi nominal akan dicaj untuk setiap produk penghantaran selepas percubaan penghantaran tidak bejaya untuk kali pertama di bawah Program Ganjaran Hong Leong:
i)   Fi pengarahan semula bagi setiap permintaan Pemegang Kad untuk mengarahkan semula ke alamat yang lain (setiap permintaan)
ii)  Fi penghantaran semula bagi setiap permintaan Pemegang Kad untuk penghantaran semula ke alamat yang sama. (setiap permintaan)
iii) Pemegang kad juga memiliki pilihan menggunakan 2,500 Mata Ganjaran (PC: 9000) untuk mengimbangi fi RM10.00 bagi pengarahan semula atau penghantaran semula.

 
10.00


 10.00 

Yuran berkaitan kemudahan cek (untuk Kad Platinum Business sahaja)
i) Permohonan/terbitan buku cek (setiap helaian)
ii) Yuran pemprosesan cek (mulai 1 Januari 2015) (setiap terbitan cek)
iii) Pemusnahan buku cek tidak dituntut lebih 28 hari (setiap buku cek)
iv) Cek dikembalikan
      Disebabkan kekurangandana (setiap cek)

      Disebabkan masalah teknikal (cth: pindaan) (setiap cek)
v) Henti pembayaran:
     Atas permintaan (setiap cek)
     Disebabkan buku cek hilang (setiap arahan)
     Apabila cek yang diberhentikan diserahkan:-
     •Jika dana mencukupi (setiap cek)
     •Jika dana tidak mencukupi (setiap cek)

0.15
0.50
30.00

 

150.00
10.00

 

10.00
10.00

10.00
150.00 

Kad Touch n' Go ZING - dipaut ke Kad Kredit Hong Leong. Tambah nilai RM100 secara automatik apabila baki kurang daripada RM50.
i)   Fi Langganan (setiap kad)
ii)  Fi Penggantian Kad (setiap kad)
iii) Fi Tambah Nilai Automatik (setiap kali tambah nilai automatik)

 


10.00
10.00
2.00 

Pindahan Baki
ii) Fi pengendalian
iii) Fi penalti penyelesaian awal

 
TB
70.00 

Call for Cash Plus
ii)  Fi pengendalian
iii) Fi penalti penyelesaian awal

 
12.00
25.00 

Fi faedah satu kali Call for Cash (untuk kad terpilih sahaja)
i)     6 bulan
ii)  12 bulan
iii) 24 bulan
iv) 36 bulan


2.99%
4.99%
7.99%
10.99%

Transaksi Luar Negara
i)  Transaksi Mata Wang Asing

ii) Transaksi Dalam Ringgit Malaysia (RM)


Transaksi dalam mata wang asing akan ditukar kepada kadar pertukaran asing dan perbezaan, jika ada, sebagaimana yang ditentukan oleh VISA International, MasterCard International, serta penambahan sehingga 1% yang dikenakan oleh Bank. Penambahan 1% yang dikenakan oleh Bank tidak terpakai untuk Kad Kredit I'm.

Sebarang fi pentadbiran yang dikenakan oleh VISA International atau MasterCard International

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Keterangan/Perkhidmatan Caj Kewangan
Tempoh Tanpa Faedah bagi transaksi pembelian runcit 20 hari dari tarikh penyata dengan syarat baki semasa penyata sebelumnya telah dibayar sepenuhnya pada tarikh akhir pembayaran. Jika tidak, faedah akan dikenakan ke atas transaksi pembelian runcit dari tarikh diposkan masing-masing.
Pembelian Runcit Dikira atas dasar harian selepas tempoh tanpa faedah dengan syarat baki semasa pemegang kad bagi penyata sebelumnya telah dibayar sepenuhnya sebelum tarikh akhir pembayaran. Jika tidak, faedah akan dikenakan atas dasar harian dari tarikh diposkan masing-masing. Caj kewangan berbeza untuk setiap akaun bergantung kepada corak pembayaran pemegang kad bagi 12 bulan yang lepas seperti di bawah:
 
  Corak pembayaran pemegang kad Faedah Pembelian Runcit  
Pemegang kad yang bayar tepat pada masa bayaran minumum selama 12 bulan berturut-turut 15% p.a.
Pemegang kad yang bayar tepat pada masa bayaran minumum untuk 10 bulan dan ke atas dalam 12-bulan kitaran; dan 17% p.a.
Pemegang kad yang tidak termasuk dalam mana-mana kategori di atas 18% p.a.
 
Pendahuluan Tunai 18% p.a. daripada amaun pendahuluan tunai dikira atas dasar harian dari tarikh transaksi sehingga tarikh pembayaran penuh

(Untuk kad Essential sahaja) 10.8% p.a. kiraan hari, dari tarikh transaksi. Walau bagaimanapun, jika pemegang kad mungkir membayar apa-apa baki tertunggak yang perlu dibayar kepada Bank, Bank berhak untuk mengenakan kadar standard sebanyak 18% p.a.
Pindahan Baki &
Call for Cash Plus
Rujuk kepada pelan

Caj Kewangan akan dikenakan atas semua baki tertunggak yang dibawa ke hadapan termasuk faedah dan yuran (kecuali Caj Pembayaran Lewat) berdasarkan kadar semasa Bank dan dikira atas dasar harian, sekiranya baki semasa penyata sebelumnya tidak dibayar sepenuhnya pada tarikh akhir pembayaran.

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.