Fi & Caj - Kad Kredit

Kad Kredit

Jenis Kad  Kad Prinsipal
Yuran Tahunan*
 Kad Tambahan 
Yuran Tahunan*
Visa Infinite P Tiada Caj   Tiada Caj  
Visa Infinite Tiada Caj   Tiada Caj  
Visa Infinite Edisi Doctor Tiada Caj   Tiada Caj  
Mastercard Emirates HLB World Elite RM2,500 Tiada Caj
Mastercard Emirates HLB World RM1,200 Tiada Caj
Mastercard Emirates HLB Platinum RM250 Tiada Caj
Visa Emas RM160 RM80
Visa WISE Emas RM98 RM48
Visa Sutera Platinum RM120 RM60
Visa Essential RM100 RM50
Visa GSC Emas RM150 RM75
Visa GSC Platinum RM300 RM150
Mastercard / Visa I'm Tiada Caj Tiada Caj

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Keterangan Fi/Yuran*
Cukai Perkhidmatan Kad Kredit RM25 setiap kad
Fi Tunai Pendahuluan 5% amaun pendahuluan atau minimum RM20 setiap transaksi, yang mana satu lebih tinggi.
Fi Penggantian Kad
(Tidak terpakai untuk Kad I'm Visa/ Mastercard)
RM50 setiap kad
Caj Pembayaran Lewat RM10 atau 1% daripada baki tertunggak pada tarikh penyata, yang mana lebih tinggi, tertakluk kepada maksimum RM100 
Fi Penyata Bercetak RM2.00 setiap penyata
Fi Permohonan Penyata Bercetak Tambahan RM5 setiap penyata
Fi Dapatan Semula Draft Jualan
Diketepikan

Fi Pengarahan Semula dan Penghantaran Semula untuk Program Ganjaran Hong Leong
Fi nominal akan dicaj untuk setiap produk penghantaran selepas percubaan penghantaran tidak bejaya untuk kali pertama di bawah Program Ganjaran Hong Leong:

(i) Fi pengarahan semula semula ke alamat yang lain

(ii) Fi penghantaran semula ke alamat yang sama

(iii) Pemegang kad juga memiliki pilihan menggunakan 2,500 Mata Ganjaran (PC: 9000) untuk mengimbangi fi pengarahan semula atau penghantaran semula

 

 

 

RM10 setiap permohonan

RM10 setiap permohonan

Kad Touch 'n Go Zing
Kad yang dipaut ke Kad Kredit Hong Leong. Tambah nilai RM100 secara automatik apabila baki Kad Zing kurang daripada RM50.

(i) Fi Tambah Nilai Automatik
(ii) Fi Penyenggaraan Kad (setiap 6 bulan sekali)
RM2 setiap tambah nilai
RM5

Pindahan Baki

Fi panalti penyelesaian awal

(Tidak berkenaan untuk pelan Pindahan Baki Fi Sekali dan pelan Pindahan Baki tanpa tempoh bayaran balik yang tetap)


Fi pindahan baki sekali bayaran:
(i) 6 bulan
(ii) 12 bulan

 

 

 

 

RM70

 

 

3%
5%

Untuk maklumat lanjut

Pelan Faedah Bulanan Quick Cash


(i) Fi pengendalian
(ii) Fi penalti penyelesaian awal

 

 

 

 

RM12
RM25

Untuk maklumat lanjut

Pelan Fi Sekali Quick Cash


(i) 6 bulan
(ii) 12 bulan
(iii) 24 bulan

 

 

 

3.99%
5.99%
8.99%

Untuk maklumat lanjut

Transaksi Luar Negara
Transaksi dalam mata wang selain dari Ringgit Malaysia
Transaksi kad yang dibuat dalam mata wang selain dari Ringgit Malaysia akan ditukarkan kepada Ringgit Malaysia pada tarikh ia diproses oleh Visa atau Mastercard pada kadar pertukaran asing sebagaimana yang ditentukan oleh Visa atau  Mastercard International. Fi tambahan berikut akan dikenakan ke atas penukaran:

(i) 1% fi transaksi dikenakan oleh Visa atau Mastercard International; dan
(ii) 1% penambahan kepada penukaran tukaran asing dikenakan oleh Bank (Kad Visa/ Mastercard I’m dikecualikan daripada penambahan ini). 
Transaksi Luar Negara
Transaksi dalam Ringgit Malaysia melalui Penukaran Mata Wang Dinamik ("DCC")
Untuk sesetengah ATM di luar negara, laman sesawang atau peniaga tertentu, pemegang kad boleh memilih untuk menggunakan perkhidmatan DCC untuk menukarkan transaksi mata wang asing kepada Ringgit Malaysia. Jika DCC dipilih:

(i) Kadar pertukaran wang asing yang digunakan oleh peniaga bagi urusniaga DCC mungkin lebih tinggi daripada kadar pertukaran yang ditentukan oleh Visa atau Mastercard International.
(ii) Pemegang kad akan dikenakan fi transaksi sebanyak 1% oleh Visa atau Mastercard International ke atas amaun Ringgit Malaysia yang ditukarkan, mewakili fi yang dikenakan oleh Visa atau Mastercard.

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Keterangan Caj Kewangan*
Tempoh Tanpa Faedah bagi Transaksi Pembelian Runcit 20 hari dari tarikh penyata dengan syarat baki semasa penyata sebelumnya telah dibayar sepenuhnya pada tarikh akhir pembayaran. Jika tidak, faedah akan dikenakan ke atas transaksi pembelian runcit dari tarikh diposkan masing-masing.
Pembelian Runcit


Corak pembayaran pemegang kad

(i) Pemegang kad yang bayar tepat pada masa bayaran minumum selama 12 bulan berturut-turut

(ii) Pemegang kad yang bayar tepat pada masa bayaran minumum untuk 10 bulan dan ke atas dalam 12-bulan kitaran

(iii) Pemegang kad yang tidak termasuk dalam kategori di atas

Dikira atas dasar harian selepas tempoh tanpa faedah dengan syarat baki semasa pemegang kad bagi penyata sebelumnya telah dibayar sepenuhnya sebelum tarikh akhir pembayaran. Jika tidak, faedah akan dikenakan atas dasar harian dari tarikh diposkan masing-masing. Caj kewangan mungkin berbeza untuk setiap akaun bergantung kepada corak pembayaran pemegang kad bagi 12 bulan yang lepas seperti di bawah:Kadar Faedah Runcit

15% p.a.


17% p.a.


18% p.a.

Pendahuluan Tunai 18% p.a. daripada amaun pendahuluan tunai dikira atas dasar harian dari tarikh transaksi sehingga tarikh pembayaran penuh

Caj Kewangan akan dikenakan atas semua baki tertunggak yang dibawa ke hadapan termasuk faedah dan yuran (kecuali Caj Pembayaran Lewat) berdasarkan kadar semasa Bank dan dikira atas dasar harian, sekiranya baki semasa penyata sebelumnya tidak dibayar sepenuhnya pada tarikh akhir pembayaran.

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.