Fi & Caj - Kad Kredit

Kad Kredit

Keterangan / Perkhidmatan
Prinsipal Kad Tambahan
Caj/Fi
(RM)
6% GST
(RM)
Caj/Fi
(Termasuk GST)

Caj/Fi
(RM)
6% GST
(RM)
Caj/Fi 
(Termasuk GST)

Visa Infinite P

Tiada caj 
TB Tiada caj 
Tiada caj 
TB
Tiada caj 

Visa Infinite

Tiada caj 
TB
Tiada caj 
Tiada caj 
TB
Tiada caj 

MasterCard / Visa / Amex Classic

80 4.80 84.80 40 2.40 42.40

MasterCard / Visa / Amex Gold

160 9.60 169.60 80 4.80 84.80

Visa WISE Gold approved before 1 Oct 2016

160 9.60 169.60 80 4.80 84.80

Visa WISE Gold approved from 1 Oct 2016 onwards

250 15 265 80 4.80 
84.80 

MasterCard / Visa Platinum

400 
24 424 Kad tambahan pertama PERCUMA, kad seterusnya RM200
Kad tambahan pertama PERCUMA, kad seterusnya RM12
Kad tambahan pertama PERCUMA, kad seterusnya RM212

Amex Platinum

800 48 848 400 24 424

Visa Wise Platinum

300 18 318 150 9 159

Visa Signature

600 36 636 300 18 318

MasterCard Platinum Business

400 24 424 200 12 212

Visa Essential

100 6 106 50 3 53

Visa MTV

160 9.60 169.60 80 4.80 84.80

Visa GSC Gold

150 9 159 75 4.50 79.50

Visa GSC Platinum

300 18 318 150 9 159

MasterCard INSURANCE Gold

150 9 159 75 4.50 79.50

MasterCard INSURANCE Platinum

300 18 318 150 9 159

MasterCard / Visa MATTA Gold

150 9 159 75 4.50 79.50

MasterCard / Visa MATTA Platinum

300 18 318 150 9 159

MasterCard MRCA Gold

150 9 159 75 4.50 79.50

MasterCard MRCA Platinum

300 18 318 150 9 159

MasterCard The Store and Pacific Gold

150 9 159 75 4.50 79.50

MasterCard The Store and Pacific Platinum

300 18 318 150 9 159

ACCCIM

216 12.96 228.96 108 6.48 114.48

Fortune

160 9.60 169.60 80 4.80 84.80

MasterCard I'm

Tiada caj 
TB Tiada caj
Tiada caj
TB Tiada caj
Keterangan / Perkhidmatan Prinsipal Kad Tambahan
Caj/Fi
(RM)
6% GST
(RM)
Caj/Fi 
(Termasuk GST)

Caj/Fi
(RM)
6% GST
(RM)
Caj/Fi 
(Termasuk GST)
MasterCard I'm
20 1.20 21.20 20 1.20 21.20

Keterangan / Perkhidmatan

Caj / Fi

GST (6%)

Caj/Fi (termasuk GST)

Pembelian Runcit

Tingkah laku pembayaran pemegang kad sepanjang 12 bulan yang lalu

Caj pembiayaan bagi bulan ke-13

Bayar tepat pada masa bagi semua 12 bulan

15% p.a.

RM0.00

15% p.a.

Bayar tepat pada masa bagi 10 atau 11 bulan

17% p.a.

RM0.00

17% p.a.

Bayar tepat pada masa kurang daripada 10 bulan atau tempoh kad kredit kurang daripada 13 bulan

18% p.a.

RM0.00

18% p.a.

Pendahuluan Tunai

18% p.a. daripada amaun pendahuluan tunai yang dikira atas dasar harian dari tarikh transaksi sehingga tarikh pembayaran penuh

(Untuk kad Essential sahaja) 10.8% p.a. kiraan hari, dari tarikh transaksi. Walau bagaimanapun, jika pemegang kad mungkir membayar apa-apa baki tertunggak yang perlu dibayar kepada Bank, Bank berhak untuk mengenakan kadar standard sebanyak 18% p.a.

Pindahan Baki

Tiada caj

TB

Tiada caj

Call for Cash Plus

Fi pengendalian RM12.00 akan dikenakan bagi setiap transaksi Call for Cash Plus

RM0.72 bagi setiap transaksi Call for Cash Plus

Fi pengendalian RM12.72 akan dikenakan bagi setiap transaksi Call for Cash Plus

Fi faedah satu kali Call for Cash (6 bulan)

2.99%

0.18%

3.17%

Fi faedah satu kali Call for Cash (12 bulan)

4.99%

0.30%

5.29%

Fi faedah satu kali Call for Cash (24 bulan)

7.99%

0.48%

8.47%

Fi faedah satu kali Call for Cash (36 bulan)

10.99%

0.61%

10.70%

Keterangan / Perkhidmatan

Caj / Fi

GST (6%)

Caj/Fi (termasuk GST)

Kad Classic/Gold/Platinum

5% amaun pendahuluan atau minimum RM20, yang mana satu lebih tinggi.

Minimum RM1.20

5.3% amaun pendahuluan atau minimum RM21.20, yang mana satu lebih tinggi

Hong Leong ACCCIM dan Kad Platinum Business

3% amaun pendahuluan atau minimum RM20, yang mana satu lebih tinggi

Minimum RM1.20

3.18% amaun pendahuluan atau minimum RM21.20, yang mana satu lebih tinggi

Bayaran Balik Bulanan Minimum

5% baki tertunggak atau minimum RM50, yang mana satu lebih tinggi

RM0.00

5% baki tertunggak atau minimum RM50, yang mana satu lebih tinggi

Caj Pembayaran Lewat

1% daripada baki tertunggak pada tarikh penyata atau minimum RM10, yang mana lebih tinggi, tertakluk kepada maksimum RM100

RM0.00

1% daripada baki tertunggak pada tarikh penyata atau minimum RM10, yang mana lebih tinggi, tertakluk kepada maksimum RM100

Tempoh Tanpa Faedah bagi transaksi pembelian runcit

20 hari dari tarikh penyata dengan syarat baki semasa penyata sebelumnya telah dibayar sepenuhnya pada tarikh akhir pembayaran. Jika tidak, faedah akan dikenakan ke atas transaksi pembelian runcit dari tarikh diposkan masing-masing.

Fi Bayaran Balik Kredit atau Pindahan Pembayaran melalui IBG

i. Pindahan dibuat melalui Interbank GIRO

Tiada caj

TB

Tiada caj

ii. Pindahan ke Akaun Semasa/Simpanan dengan HLB/HLISB

Tiada caj

TB

Tiada caj

Fi Penggantian Kad
(Tidak terpakai untuk Kad Kredit I'm)

RM50.00

RM0.00

RM50.00

Fi Mendapatkan Semula Draf Jualan
(Tidak terpakai untuk Kad Kredit I'm)

RM20.00 setiap salinan

RM1.20

RM21.20 setiap salinan

Fi Permintaan Penyata Tambahan

RM5.00 setiap permohonan

RM0.30

RM5.30 setiap permohonan

Fi Penyelengaraan Kategori (untuk Kad WISE sahaja)

RM10.00

RM0.60

RM10.60

Fi Memproses Tahunan

The Store and Pacific Gold

RM20.00

RM1.20

RM21.20

The Store and Pacific Platimum

RM40.00

RM2.40

RM42.40

Fi Membuat Semula PIN2

RM5.00 setiap permohonan

RM0.30

RM5.30 setiap permohonan

Transaksi Luar Negara

Transaksi Mata Wang Asing

Transaksi dalam mata wang asing akan ditukar kepada kadar pertukaran asing dan spread, jika ada, sebagaimana yang ditentukan oleh VISA International, MasterCard International, serta penambahan sehingga 1% yang dikenakan oleh Bank. Penambahan 1% yang dikenakan oleh Bank tidak terpakai untuk Kad Kredit I'm.

Transaksi Dalam Ringgit Malaysia (RM)

Sebarang fi pentadbiran yang dikenakan oleh VISA International atau MasterCard International

Fi pengarahan semula dan penghantaran semula untuk Program Ganjaran Hong Leong

  Fi pengarahan semula bagi setiap permintaan Pemegang Kad untuk mengarahkan semula ke alamat yang lain.

RM10.00

RM0.60

RM10.60

  Fi penghantaran semula bagi setiap permintaan Pemegang Kad untuk penghantaran semula ke alamat yang sama.

RM10.00

RM0.60

RM10.60

  Pemegang kad juga memiliki pilihan menggunakan 2,500 Mata Ganjaran (PC: 9000) untuk mengimbangi fi RM10.00 bagi pengarahan semula atau penghantaran semula.

TB

TB

Pemegang kad juga memiliki pilihan menggunakan 2,500 Mata Ganjaran (PC: 9000) untuk mengimbangi fi RM10.60 bagi pengarahan semula atau penghantaran semula.

Fi Penalti Penyelesaian Awal

Pindahan Baki

RM70.00

RM0.00


RM70.00

Cash On Call

RM25.00

RM0.00

RM25.00

2Bagi Pemegang Kad Kredit I'm yang mengambil PIN dari cawangan, fi ini tidak akan dikenakan.

Keterangan / Perkhidmatan

Caj / Fi

GST (6%)

Caj/Fi (termasuk GST)

Fi Langganan

 

RM10.00

RM0.60

RM10.60

Yuran Penggantian Kad

RM10.00

RM0.00

RM10.00

Fi Tambah Nilai Automatik

RM2.00

RM0.12

RM2.12

Fi Pemprosesan bagi Pembayaran Balik Nilai yang Tidak Digunakan

RM5.00

RM0.30

RM5.30

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.