te

Fi & Caj - Kad Debit

Kad Debit

No

Penerangan Fi & Yuran

Fi/Yuran*

a)

 FI Pengeluaran

  Akaun Simpanan Asas/-i /Semasa Asas/-i (“BSA/BCA/-i”)
Tiada Yuran
 

Generik / Kad Junior

RM8.00 setiap kad

  Kad Perbankan Prioriti (“PB”)
Tiada Yuran 
 

Kad Karakter^ (Hello Kitty/Transformers)

RM12.00 setiap kad

b)

Fi Tahunan

RM8.00 setiap kad (kecuali BSA/ BCA/- i/PB)

“Tiada Yuran” adalah terpakai jika Kad Debit hanya dipautkan dengan BCA/BCA/-i.

Jika sebaliknya, Fi Pengeluaran dan Fi Tahunan akan dicaj.

^Ahli Kad Akaun Hong Leong Savings Junior/-i baru dan/atau sedia ada, satu BSA/-i dan/atau satu BCA/-i adalah tidak layak untuk memohon Kad Karakter.

c)

Fi Penggantian Kad**

  PB 

RM9.00 setiap kad

  BSA/BCA/-i 

RM12 setiap kad

  Akaun Simpanan/ Semasa selain daripada BSA/BCA/-i 

RM18.00 setiap kad

**Bagi kerosakan Kad ATM/Debit disebabkan kesalahan Pemegang Kad, kehilangan/kecurian, penukaran daripada Kad Debit Generic kepada Kad Debit Karakter atau sebaliknya).
d) Pengeluaran Wang Tunai di ATM:
Dalam Negara
  ATM Bank 
Tiada Yuran 
  ATM Bank Lain
RM1.00 setiap transaksi
  Luar Negara
  Melalui Rangkaian ATM MEPS (Indonesia, Singapura,Thailand, Vietnam dan Korea) Melalui VISA PLUS/ 
RM8.00 setiap transaks
  Melalui VISA PLUS/ MasterCard Cirrus 
RM12.00 setiap transaksi 
e) Penyata Bulanan Kad Debit (Penyata bercetak)
– Ciri pilihan untuk Pemegang Kad VISA
RM2.00 sebulan

f)

Penyata Bercetak berdasarkan Permintaan 

RM2.00 akan dicaj untuk setiap halaman jika kenyataan kurang dari setahun atau RM5.00 setiap halaman jika kenyataan lebih dari satu tahun (Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan)

RM10.00 setiap permintaan

g)

Fi Dapatan Semula Draf Jualan

RM20.00

h)

Transaksi Luar Negara

i) Transaksi dalam mata wang selain dari Ringgit Malaysia

Transaksi Kad yang dibuat dalam mata wang selain dari Ringgit Malaysia akan ditukarkan kepada Ringgit Malaysia pada tarikh ia diproses oleh Visa atau Mastercard pada kadar pertukaran asing sebagaimana yang ditentukan oleh Visa atau Mastercard. Fi tambahan berikut akan dikenakan ke atas penukaran:

 

i. 1% fi transaksi dikenakan oleh Visa atau Mastercard; dan

ii. 1% penambahan kepada penukaran tukaran asing dikenakan oleh Bank

 

ii) Transaksi dalam Ringgit Malaysia melalui DCC

Untuk sesetengah ATM di luar negara, laman sesawang atau peniaga tertentu, pemegang Kad boleh memilih untuk menggunakan perkhidmatan Penukaran Mata Wang Dinamik (“DCC”) untuk menukarkan transaksi mata wang asing kepada Ringgit Malaysia. Jika DCC dipilih:

 

i. Kadar pertukaran asing yang digunakan oleh peniaga bagi urusniaga DCC mungkin lebih tinggi daripada kadar pertukaran yang ditentukan oleh Visa atau Mastercard.

ii. Pemegang Kad akan dikenakan fi transaksi sebanyak 1% oleh Visa atau Mastercard ke atas amaun Ringgit Malaysia yang ditukarkan, mewakili fi yang dikenakan oleh Visa atau Mastercard.

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

No

Penerangan Fi & Yuran

Fi/Yuran*

a)

 FI Pengeluaran

  Akaun Simpanan Asas/-i /Semasa Asas/-i (“BSA/BCA/-i”)
Tiada Yuran
 

Generik / Kad Junior

RM8.00 setiap kad

  Kad Perbankan Prioriti (“PB”)
Tiada Yuran 
 

Kad Karakter^ (Hello Kitty/Transformers)

RM12.00 setiap kad

b)

Fi Tahunan

RM8.00 setiap kad (kecuali BSA/ BCA/- i/PB)

“Tiada Yuran” adalah terpakai jika Kad Debit hanya dipautkan dengan BCA/BCA/-i.

Jika sebaliknya, Fi Pengeluaran dan Fi Tahunan akan dicaj.

^Ahli Kad Akaun Hong Leong Savings Junior/-i baru dan/atau sedia ada, satu BSA/-i dan/atau satu BCA/-i adalah tidak layak untuk memohon Kad Karakter.

c)

Fi Penggantian Kad**

  PB 

RM9.00 setiap kad

  BSA/BCA/-i 

RM12 setiap kad

  Akaun Simpanan/ Semasa selain daripada BSA/BCA/-i 

RM18.00 setiap kad

**Bagi kerosakan Kad ATM/Debit disebabkan kesalahan Pemegang Kad, kehilangan/kecurian, penukaran daripada Kad Debit Generic kepada Kad Debit Karakter atau sebaliknya).
d) Pengeluaran Wang Tunai di ATM:
Dalam Negara
  ATM Bank 
Tiada Yuran 
  ATM Bank Lain
RM1.00 setiap transaksi
  Luar Negara
  Melalui Rangkaian ATM MEPS (Indonesia, Singapura,Thailand, Vietnam dan Korea) Melalui VISA PLUS/ 
RM8.00 setiap transaks
  Melalui VISA PLUS/ MasterCard Cirrus 
RM12.00 setiap transaksi 
e) Penyata Bulanan Kad Debit (Penyata bercetak)
– Ciri pilihan untuk Pemegang Kad VISA
RM2.00 sebulan

f)

Penyata Bercetak berdasarkan Permintaan 

RM2.00 akan dicaj untuk setiap halaman jika kenyataan kurang dari setahun atau RM5.00 setiap halaman jika kenyataan lebih dari satu tahun (Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan)

RM10.00 setiap permintaan

g)

Fi Dapatan Semula Draf Jualan

RM20.00

h)

Transaksi Luar Negara

i) Transaksi dalam mata wang selain dari Ringgit Malaysia

Transaksi Kad yang dibuat dalam mata wang selain dari Ringgit Malaysia akan ditukarkan kepada Ringgit Malaysia pada tarikh ia diproses oleh Visa atau Mastercard pada kadar pertukaran asing sebagaimana yang ditentukan oleh Visa atau Mastercard. Fi tambahan berikut akan dikenakan ke atas penukaran:

 

i. 1% fi transaksi dikenakan oleh Visa atau Mastercard; dan

ii. 1% penambahan kepada penukaran tukaran asing dikenakan oleh Bank

ii) Transaksi dalam Ringgit Malaysia melalui DCC

Untuk sesetengah ATM di luar negara, laman sesawang atau peniaga tertentu, pemegang Kad boleh memilih untuk menggunakan perkhidmatan Penukaran Mata Wang Dinamik (“DCC”) untuk menukarkan transaksi mata wang asing kepada Ringgit Malaysia. Jika DCC dipilih:

 

i. Kadar pertukaran asing yang digunakan oleh peniaga bagi urusniaga DCC mungkin lebih tinggi daripada kadar pertukaran yang ditentukan oleh Visa atau Mastercard.

ii. Pemegang Kad akan dikenakan fi transaksi sebanyak 1% oleh Visa atau Mastercard ke atas amaun Ringgit Malaysia yang ditukarkan, mewakili fi yang dikenakan oleh Visa atau Mastercard.

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Keterangan / Perkhidmatan

Caj / Fi*

Fi Pengeluaran/ Tahunan/ Pembaharuan JDC

RM8.00 setiap kad

Fi Penggantian JDC 
(Untuk Kad Debit yang rosak disebabkan oleh kesalahan Pemegang Kad, dan kehilangan/kecurian)

RM18.00 setiap kad

Pengeluaran Wang Tunai di ATM 

Dalam Negara

ATM HLB/HLISB

ATM Bank Lain

 

Tiada Fi 

RM1.00 setiap transaksi

 

Luar Negara

Melalui rangkaian ATM MEPS (Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Korea)

Melalui VISA PLUS

 

RM8.00 setiap transaksi

RM12.00 setiap transaksi

Penyata Bulanan Kad Debit

(Penyata bercetak - Ciri pilihan untuk Pemegang Kad VISA sahaja)

RM2.00 sebulan

Penyata Bercetak berdasarkan Permintaan

Nota: RM2.12 akan dicaj untuk setiap halaman jika kenyataan kurang dari setahun atau RM5.30 setiap halaman jika kenyataan lebih dari satu tahun

RM10.00 setiap permintaan

Fi Dapatan Semula Draf Jualan

RM20.00

Transaksi Luar Negara

i) Transaksi dalam mata wang selain dari Ringgit Malaysia

Transaksi Kad yang dibuat dalam mata wang selain dari Ringgit Malaysia akan ditukarkan kepada Ringgit Malaysia pada tarikh ia diproses oleh Visa atau Mastercard pada kadar pertukaran asing sebagaimana yang ditentukan oleh Visa atau Mastercard. Fi tambahan berikut akan dikenakan ke atas penukaran:

 

i. 1% fi transaksi dikenakan oleh Visa atau Mastercard; dan

ii. 1% penambahan kepada penukaran tukaran asing dikenakan oleh Bank

ii) Transaksi dalam Ringgit Malaysia melalui DCC

Untuk sesetengah ATM di luar negara, laman sesawang atau peniaga tertentu, pemegang Kad boleh memilih untuk menggunakan perkhidmatan Penukaran Mata Wang Dinamik (“DCC”) untuk menukarkan transaksi mata wang asing kepada Ringgit Malaysia. Jika DCC dipilih:

 

i. Kadar pertukaran asing yang digunakan oleh peniaga bagi urusniaga DCC mungkin lebih tinggi daripada kadar pertukaran yang ditentukan oleh Visa atau Mastercard.

ii. Pemegang Kad akan dikenakan fi transaksi sebanyak 1% oleh Visa atau Mastercard ke atas amaun Ringgit Malaysia yang ditukarkan, mewakili fi yang dikenakan oleh Visa atau Mastercard.

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Penerangan Fi & Caj

Fi & Caj*

Fi Pengeluaran

RM10.00 setiap kad

Fi Penggantian

(Bagi Kad Zing Hilang/ Dicuri/ Rosak)

RM10.00 setiap kad

Fi Pembaharuan

RM10.00 setiap kad

Fi Tambah Nilai Auto

RM0.50 setiap tambah nilai

Fi Pemprosesan atas Pemulangan Nilai Belum Guna

RM5.00 setiap permohonan

Fi Penyenggaraan (Setiap 6 bulan sekali)

RM5.00

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.