te

Fi & Caj - Kad Debit

Kad Debit

Penerangan Fi & Yuran

Fi/Yuran

(Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan)

Fi Pengeluaran

 

Akaun Simpanan Asas/-i/Semasa Asas/-i (“ BSA/BSA-i/ BCA/BCA-i”)

 

Generic/Junior

 

Kad Perbankan Prioriti (“PB”)

 

Kad Karakter (Contoh: Hello Kitty, Transformer)

 

 

 

Tiada Yuran

 

RM8 setiap kad

 

Tiada Yuran

 

RM12 setiap kad

Fi Tahunan

 

BSA/BSA-i/BCA/BCA-i/PB

 

Akaun Simpanan/Akaun Simpanan-i/ Akaun Semasa/ Akaun Semasa-i selain daripada BSA/BSA-i/BCA/BCA-i

 

 

Tiada Yuran

 

RM8 setiap kad

 

“Tiada Yuran” adalah terpakai jika Kad Debit hanya dipautkan dengan BSA/BSA-i/BCA/BCA-i. Jika sebaliknya, Fi Pengeluaran dan Tahunan akan dicaj.

Fi Penggantian Kad**

 

PB

 

BSA/BSA-i/BCA/BCA-i

 

Akaun Simpanan/Semasa/-i selain daripada Akaun Simpanan Asas/Semasa Asas/-i

 

 

RM9 setiap kad

 

RM12 setiap kad

 

RM18 setiap kad

 

**Bagi kerosakan Kad ATM/Debit disebabkan kesalahan Pemegang Kad, kehilangan/kecurian, penukaran daripada Kad Debit Generic kepada  Kad Karakter  Debit (jika berkenaan) atau sebaliknya

Pengeluaran Wang Tunai di ATM:

Dalam Negara

 • ATM Bank HLB/HLISB
 • ATM Bank Lain

 

Luar Negara

 • Pengeluaran Tunai Merentas Sempadan melalui Rangkaian Paypal MEPs
 • Melalui VISA PLUS

 

 

Tiada yuran

RM1 setiap transaksi

 

 

RM8 setiap transaksi

RM12 setiap transaksi

Luar Negara (dari Akaun Yang Diupayakan Dengan MCF)

Melalui VISA/Mastercard Cirrus

RM12.00 (dalam Padanan Tetap Mata Wang Asing*) atau 2% daripada amaun pengeluaran, yang mana lebih tinggi.

 

*Padanan Tetap Mata Wang Asing:

 • USD 3.00
 • AUD 4.50
 • GBP 2.50
 • SGD 4.00
 • EUR 3.00
 • HKD 25.
 • JPY 350
 • NZD 5
 • THB 100
 • SAR 12

Transaksi Luar Negara

 • Transaksi dalam mata wang selain dari Ringgit Malaysia

 

 

 

 

 

 

 

 • Transaksi dalam Ringgit Malaysia melalui DCC

 

 

Transaksi Kad yang dibuat dalam mata wang selain dari Ringgit Malaysia akan ditukarkan kepada Ringgit Malaysia pada tarikh ia diproses oleh Visa atau Mastercard pada kadar pertukaran asing sebagaimana yang ditentukan oleh Visa International atau Mastercard. Fi tambahan berikut akan dikenakan ke atas penukaran:

i. 1% fi transaksi dikenakan oleh Visa atau Mastercard; dan

ii. 1% penambahan kepada penukaran tukaran asing dikenakan oleh Bank

 

Untuk sesetengah ATM di luar negara, laman sesawang atau peniaga tertentu, pemegang Kad boleh memilih untuk menggunakan perkhidmatan Penukaran Mata Wang Dinamik (“DCC”) untuk menukarkan transaksi mata wang asing kepada Ringgit Malaysia. Jika DCC dipilih:

i. Kadar pertukaran asing yang digunakan oleh peniaga bagi urusniaga DCC mungkin lebih tinggi daripada kadar pertukaran yang ditentukan oleh Visa atau Mastercard.

ii. Pemegang Kad akan dikenakan fi transaksi sebanyak 1% oleh Visa atau Mastercard ke atas amaun Ringgit Malaysia yang ditukarkan, mewakili fi yang dikenakan oleh Visa atau Mastercard.

Aturan Penyata Mingguan

RM20 sebulan

Penyata Bercetak berdasarkan Permintaan  (untuk Akaun Semasa sahaja)

 

Untuk Penyata sehingga satu (1) tahun yang lalu

Untuk Penyata lebih daripada satu (1) tahun yang lalu

 

 

RM10 setiap permintaan, RM2 setiap halaman

RM10 setiap  permintaan , RM5 setiap  halaman

Fi Dapatan Semula Draf Jualan

RM20 setiap salinan

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Penerangan Fi & Yuran

Fi/Yuran

(Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan)

Fi Pengeluaran

 

Akaun Simpanan Asas/-i/Semasa Asas/-i (“ BSA/BSA-i/ BCA/BCA-i”)

 

Generic/Junior

 

Kad Perbankan Prioriti (“PB”)

 

Kad Karakter (Contoh: Hello Kitty, Transformer)

 

 

 

Tiada Yuran

 

RM8 setiap kad

 

Tiada Yuran

 

RM12 setiap kad

Fi Tahunan

 

BSA/BSA-i/BCA/BCA-i/PB

 

Akaun Simpanan/Akaun Simpanan-i/ Akaun Semasa/ Akaun Semasa-i selain daripada BSA/BSA-i/BCA/BCA-i

 

 

Tiada Yuran

 

RM8 setiap kad

 

“Tiada Yuran” adalah terpakai jika Kad Debit hanya dipautkan dengan BSA/BSA-i/BCA/BCA-i. Jika sebaliknya, Fi Pengeluaran dan Tahunan akan dicaj.

Fi Penggantian Kad**

 

PB

 

BSA/BSA-i/BCA/BCA-i

 

Akaun Simpanan/Semasa/-i selain daripada Akaun Simpanan Asas/Semasa Asas/-i

 

 

RM9 setiap kad

 

RM12 setiap kad

 

RM18 setiap kad

 

**Bagi kerosakan Kad ATM/Debit disebabkan kesalahan Pemegang Kad, kehilangan/kecurian, penukaran daripada Kad Debit Generic kepada  Kad Karakter  Debit (jika berkenaan) atau sebaliknya

Pengeluaran Wang Tunai di ATM:

Dalam Negara

 • ATM Bank HLB/HLISB
 • ATM Bank Lain

 

Luar Negara

 • Pengeluaran Tunai Merentas Sempadan melalui Rangkaian Paypal MEPs
 • Melalui VISA PLUS

 

 

Tiada yuran

RM1 setiap transaksi

 

 

RM8 setiap transaksi

RM12 setiap transaksi

Luar Negara (dari Akaun Yang Diupayakan Dengan MCF)

Melalui VISA/Mastercard Cirrus

RM12.00 (dalam Padanan Tetap Mata Wang Asing*) atau 2% daripada amaun pengeluaran, yang mana lebih tinggi.

 

*Padanan Tetap Mata Wang Asing:

 • USD 3.00
 • AUD 4.50
 • GBP 2.50
 • SGD 4.00
 • EUR 3.00
 • HKD 25.
 • JPY 350
 • NZD 5
 • THB 100
 • SAR 12

Transaksi Luar Negara

 • Transaksi dalam mata wang selain dari Ringgit Malaysia

 

 

 

 

 

 

 

 • Transaksi dalam Ringgit Malaysia melalui DCC

 

 

Transaksi Kad yang dibuat dalam mata wang selain dari Ringgit Malaysia akan ditukarkan kepada Ringgit Malaysia pada tarikh ia diproses oleh Visa atau Mastercard pada kadar pertukaran asing sebagaimana yang ditentukan oleh Visa International atau Mastercard. Fi tambahan berikut akan dikenakan ke atas penukaran:

i. 1% fi transaksi dikenakan oleh Visa atau Mastercard; dan

ii. 1% penambahan kepada penukaran tukaran asing dikenakan oleh Bank

 

Untuk sesetengah ATM di luar negara, laman sesawang atau peniaga tertentu, pemegang Kad boleh memilih untuk menggunakan perkhidmatan Penukaran Mata Wang Dinamik (“DCC”) untuk menukarkan transaksi mata wang asing kepada Ringgit Malaysia. Jika DCC dipilih:

i. Kadar pertukaran asing yang digunakan oleh peniaga bagi urusniaga DCC mungkin lebih tinggi daripada kadar pertukaran yang ditentukan oleh Visa atau Mastercard.

ii. Pemegang Kad akan dikenakan fi transaksi sebanyak 1% oleh Visa atau Mastercard ke atas amaun Ringgit Malaysia yang ditukarkan, mewakili fi yang dikenakan oleh Visa atau Mastercard.

Aturan Penyata Mingguan

RM20 sebulan

Penyata Bercetak berdasarkan Permintaan  (untuk Akaun Semasa sahaja)

 

Untuk Penyata sehingga satu (1) tahun yang lalu

Untuk Penyata lebih daripada satu (1) tahun yang lalu

 

 

RM10 setiap permintaan, RM2 setiap halaman

RM10 setiap  permintaan , RM5 setiap  halaman

Fi Dapatan Semula Draf Jualan

RM20 setiap salinan

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Penerangan Fi & Yuran

Fi/Yuran

(Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan)

Fi Pengeluaran

RM8 setiap kad

Fi Tahunan

RM8 setiap kad

Fi Penggantian Kad

(Bagi kerosakan atau kehilangan/kecurian JDC)

RM18 setiap kad

Fi Tambah Nilai JDC

 • Tambah Nilai Automatik (Dari JSA ke JDC)
 • OTC
 • Melalui CDM (Cash ke JDC)
 • Melalui ATM (Dari Kad Debit HLB ke JDC)
 • Melalui Connect (Dari CASA/CASA-i ke JDC)

 

Tiada yuran

RM2

Tiada yuran

Tiada yuran

Tiada yuran

Pengeluaran Wang Tunai di ATM:

Dalam Negara

 • ATM Bank HLB/HLISB
 • ATM Bank Lain

 

Luar Negara

 • Pengeluaran Tunai Merentas Sempadan melalui Rangkaian Paypal MEPs
 • Melalui VISA PLUS

 

 

Tiada yuran

RM1 setiap transaksi

 

 

RM8 setiap transaksi

RM12 setiap transaksi

Pengeluaran Wang Tunai OTC:

 • Pengeluaran Pertama (setiap bulan)
 • Pengeluaran Seterusnya (dalam bulan yang sama)

 

Tiada Yuran

RM2 setiap transaksi

Transaksi Luar Negara

 • Transaksi dalam mata wang selain dari Ringgit Malaysia

 

 

 

 

 

 

 • Transaksi dalam Ringgit Malaysia melalui DCC

 

 

 

 

 

 

 

Transaksi Kad yang dibuat dalam mata wang selain dari Ringgit Malaysia akan ditukarkan kepada Ringgit Malaysia pada tarikh ia diproses oleh Visa atau Mastercard pada kadar pertukaran asing sebagaimana yang ditentukan oleh Visa International atau Mastercard. Fi tambahan berikut akan dikenakan ke atas penukaran:

i. 1% fi transaksi dikenakan oleh Visa atau Mastercard; dan

ii. 1% penambahan kepada penukaran tukaran asing dikenakan oleh Bank

 

 

Untuk sesetengah ATM di luar negara, laman sesawang atau peniaga tertentu, pemegang Kad boleh memilih untuk menggunakan perkhidmatan Penukaran Mata Wang Dinamik (“DCC”) untuk menukarkan transaksi mata wang asing kepada Ringgit Malaysia. Jika DCC dipilih:

i. Kadar pertukaran asing yang digunakan oleh peniaga bagi urusniaga DCC mungkin lebih tinggi daripada kadar pertukaran yang ditentukan oleh Visa atau Mastercard.

 ii. Pemegang Kad akan dikenakan fi transaksi sebanyak 1% oleh Visa atau Mastercard ke atas amaun Ringgit Malaysia yang ditukarkan, mewakili fi yang dikenakan oleh Visa atau Mastercard.

Lihat Butiran Transaksi JDC

 • Melalui Connect
 • Penyata Mini melalui ATM

 

Tiada Yuran

Tiada Yuran

Sales Draft Retrieval Fee

RM20 setiap permintaan

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Penerangan Fi & Caj

Fi & Caj*

Fi Pengeluaran

RM10.00 setiap kad

Fi Penggantian

(Bagi Kad Zing Hilang/ Dicuri/ Rosak)

RM10.00 setiap kad

Fi Pembaharuan

RM10.00 setiap kad

Fi Tambah Nilai Auto

RM0.50 setiap tambah nilai

Fi Pemprosesan atas Pemulangan Nilai Belum Guna

RM5.00 setiap permohonan

Fi Penyenggaraan (Setiap 6 bulan sekali)

RM5.00

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.