Fi & Caj - Kad Debit

Kad Debit

Penerangan Fi/Yuran*

Fi Pengeluaran

Akaun Simpanan Asas/ Akaun Simpanan Asas-i/ Semasa Asas/ Semasa Asas-i (“BSA/ BSA-i/  BCA/ BCA-i”)

 


Kad Debit Generic Kad Perbankan Prioriti (“PB”) Kad Edisi Terhad

 

 

Kad Debit Multi-Currency

 

 

 

 

 

 

Tiada Yuran

 

 

RM8 setiap kad

 

 

Tiada Yuran

 

 

RM12 setiap kad

 

RM8 setiap kad

Tiada Yuran jika Pemegang Kad mendeposit

sekurang-kurangnya Ringgit Malaysia Seratus (RM100)

bersamaan dengan mana-mana mata wang asing ke Akaun

Aktif MCF yang dimiliki oleh Pemegang Kad dalam tempoh dua

(2) bulan dari tarikh Pengeluaran Kad Debit.

Fi Tahunan

BSA/ BSA-i/ BCA/ BCA-i/ PB

Akaun Simpanan/ Akaun Simpanan-i/ Akaun Semasa/ Akaun Semasa-i selain daripada BSA/ BSA-i/ BCA/ BCA-i


Tiada Yuran

RM8 setiap kad
“Tiada Yuran” adalah terpakai jika Kad Debit hanya dipautkan dengan BSA/ BSA-i/ BCA/ BCA-i. Jika sebaliknya, Fi Pengeluaran dan Tahunan akan dicaj.

Pemegang Kad dengan/ baru membuka Akaun Simpanan Junior Hong Leong 3 dalam 1/ Akaun Simpanan Junior Hong Leong 3 dalam 1-i, Akaun peribadi BSA/ BSA-i dan /atau BCA / BCA-i tidak layak untuk memohon Kad Edisi Terhad.
Fi Penggantian Kad**

PB

BSA/ BSA-i/ BCA/ BCA-i

Akaun Simpanan/ Akaun Simpana-i/ Akaun Semasa/ Akaun Semasa-i selain daripada BSA/BSA-i/BCA/BCA-i


RM9 setiap kad

RM12 setiap kad

RM18 setiap kad
**Bagi kerosakan Kad ATM/Debit disebabkan kesalahan Pemegang Kad, kehilangan/kecurian, penukaran daripada Kad Debit Generic kepada  Kad Debit Edisi Terhad atau sebaliknya (jika berkenaan)
Pengeluaran Wang Tunai di ATM:

Dalam Negara
· ATM Bank HLB/HLISB
· ATM Bank Lain

Luar Negara
· Pengeluaran Tunai Merentas Sempadan melalui Rangkaian Paypal MEPs
· Melalui VISA PLUSTiada yuran
RM1 setiap transaksi


RM8 setiap transaksi
RM12 setiap transaksi

Yuran Pengeluaran Tunai MyDebit

(Berkuatkuasa pada 15 Julai 2022)

RM0.50 setiap transaksi

Pengeluaran Wang Tunai di ATM Luar Negara (dari Akaun Yang Diupayakan Dengan MCF)

Melalui VISA/Mastercard Cirrus (Akaun dengan pelbagai mata wang)

RM12.00 (dalam Padanan Tetap Mata Wang Asing*) atau 2% daripada amaun pengeluaran, yang mana lebih tinggi.

*Padanan Tetap Mata Wang Asing:

· USD 3.00
· AUD 4.50
· GBP 2.50
· SGD 4.00
· EUR 3.00
· CAD 4.00
· HKD 25.00
· JPY 350.00
· NZD 5.00
· THB 100.00
· SAR 12.00
Transaksi Luar Negara

Transaksi dalam mata wang selain dari Ringgit Malaysia
 

 

 

 

Transaksi dalam Ringgit Malaysia melalui Penukaran Mata Wang Dinamik ("DCC")

Transaksi Kad yang dibuat dalam mata wang selain dari Ringgit Malaysia akan ditukarkan kepada Ringgit Malaysia pada tarikh ia diproses oleh Visa atau Mastercard pada kadar pertukaran asing sebagaimana yang ditentukan oleh Visa International atau Mastercard. Fi tambahan berikut akan dikenakan ke atas penukaran:

(i) 1% fi transaksi dikenakan oleh Visa atau Mastercard; dan
(ii) 1% penambahan kepada penukaran tukaran asing dikenakan oleh Bank

 

 

 

Untuk sesetengah ATM di luar negara, laman sesawang atau peniaga tertentu, pemegang Kad boleh memilih untuk menggunakan perkhidmatan Penukaran DCC untuk menukarkan transaksi mata wang asing kepada Ringgit Malaysia. Jika DCC dipilih:

(i) Kadar pertukaran asing yang digunakan oleh peniaga bagi urusniaga DCC mungkin lebih tinggi daripada kadar pertukaran yang ditentukan oleh Visa atau Mastercard.
(ii) Pemegang Kad akan dikenakan fi transaksi sebanyak 1% oleh Visa atau Mastercard ke atas amaun Ringgit Malaysia yang ditukarkan, mewakili fi yang dikenakan oleh Visa atau Mastercard.

Fi Dapatan Semula Draf Jualan Diketepikan

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Penerangan Fi/Yuran*
Fi Pengeluaran

Akaun Simpanan Asas/ Akaun Simpanan Asas-i/ Semasa Asas/ Semasa Asas-i (“BSA/ BSA-i/  BCA/ BCA-i”)

 Kad Debit Generic

 Kad Perbankan Prioriti (“PB”)

 Kad Edisi Terhad


Tiada Yuran


RM8 setiap kad

Tiada Yuran

RM12 setiap kad
Fi Tahunan

BSA/ BSA-i/ BCA/ BCA-i/ PB

Akaun Simpanan/ Akaun Simpanan-i/ Akaun Semasa/ Akaun Semasa-i selain daripada BSA/ BSA-i/ BCA/ BCA-i


Tiada Yuran

RM8 setiap kad
“Tiada Yuran” adalah terpakai jika Kad Debit hanya dipautkan dengan BSA/ BSA-i/ BCA/ BCA-i. Jika sebaliknya, Fi Pengeluaran dan Tahunan akan dicaj.

Pemegang Kad dengan/ baru membuka Akaun Simpanan Junior Hong Leong 3 dalam 1/ Akaun Simpanan Junior Hong Leong 3 dalam 1-i, Akaun peribadi BSA/ BSA-i dan /atau BCA / BCA-i tidak layak untuk memohon Kad Edisi Terhad.
Fi Penggantian Kad**

PB

BSA/ BSA-i/ BCA/ BCA-i

Akaun Simpanan/ Akaun Simpana-i/ Akaun Semasa/ Akaun Semasa-i selain daripada BSA/BSA-i/BCA/BCA-i


RM9 setiap kad

RM12 setiap kad

RM18 setiap kad
**Bagi kerosakan Kad ATM/Debit disebabkan kesalahan Pemegang Kad, kehilangan/kecurian, penukaran daripada Kad Debit Generic kepada  Kad Debit Edisi Terhad atau sebaliknya (jika berkenaan)
Pengeluaran Wang Tunai di ATM:

Dalam Negara
· ATM Bank HLB/HLISB
· ATM Bank Lain

Luar Negara
· Pengeluaran Tunai Merentas Sempadan melalui Rangkaian Paypal MEPs
· Melalui VISA PLUSTiada yuran
RM1 setiap transaksi


RM8 setiap transaksi
RM12 setiap transaksi

Yuran Pengeluaran Tunai MyDebit

(Berkuatkuasa pada 15 Julai 2022)

RM0.50 setiap transaksi

Pengeluaran Wang Tunai di ATM Luar Negara (dari Akaun Yang Diupayakan Dengan MCF)

Melalui VISA/Mastercard Cirrus (Akaun dengan pelbagai mata wang)

RM12.00 (dalam Padanan Tetap Mata Wang Asing*) atau 2% daripada amaun pengeluaran, yang mana lebih tinggi.

*Padanan Tetap Mata Wang Asing:

· USD 3.00
· AUD 4.50
· GBP 2.50
· SGD 4.00
· EUR 3.00
· CAD 4.00
· HKD 25.00
· JPY 350.00
· NZD 5.00
· THB 100.00
· SAR 12.00
Transaksi Luar Negara

Transaksi dalam mata wang selain dari Ringgit Malaysia
 

 

 

 

Transaksi dalam Ringgit Malaysia melalui Penukaran Mata Wang Dinamik ("DCC")

Transaksi Kad yang dibuat dalam mata wang selain dari Ringgit Malaysia akan ditukarkan kepada Ringgit Malaysia pada tarikh ia diproses oleh Visa atau Mastercard pada kadar pertukaran asing sebagaimana yang ditentukan oleh Visa International atau Mastercard. Fi tambahan berikut akan dikenakan ke atas penukaran:

(i) 1% fi transaksi dikenakan oleh Visa atau Mastercard; dan
(ii) 1% penambahan kepada penukaran tukaran asing dikenakan oleh Bank

 

 

 

Untuk sesetengah ATM di luar negara, laman sesawang atau peniaga tertentu, pemegang Kad boleh memilih untuk menggunakan perkhidmatan Penukaran DCC untuk menukarkan transaksi mata wang asing kepada Ringgit Malaysia. Jika DCC dipilih:

(i) Kadar pertukaran asing yang digunakan oleh peniaga bagi urusniaga DCC mungkin lebih tinggi daripada kadar pertukaran yang ditentukan oleh Visa atau Mastercard.
(ii) Pemegang Kad akan dikenakan fi transaksi sebanyak 1% oleh Visa atau Mastercard ke atas amaun Ringgit Malaysia yang ditukarkan, mewakili fi yang dikenakan oleh Visa atau Mastercard.

Fi Dapatan Semula Draf Jualan Diketepikan

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Penerangan Fi/Yuran*
Kad Debit Junior ("JDC") Fi Pengeluaran

Fi Tahunan JDC

Fi Penggantian Kad JDC
(Bagi kerosakan atau kehilangan/kecurian JDC)
RM8 setiap kad

RM8 setiap kad

RM18 setiap kad
Fi Tambah Nilai JDC

· Tambah Nilai Automatik (Dari JSA ke JDC)
· OTC
· Melalui CDM (Cash ke JDC)
· Melalui ATM (Dari Kad Debit HLB ke JDC)
· Melalui Connect (Dari CASA/CASA-i ke JDC)


Tiada yuran
RM2
Tiada yuran
Tiada yuran
Tiada yuran
Pengeluaran Wang Tunai di ATM

Dalam Negara
· ATM Bank HLB/HLISB
· ATM Bank Lain

Luar Negara
· Pengeluaran Tunai Merentas Sempadan melalui Rangkaian Paypal MEPs
· Melalui VISA PLUSTiada yuran
RM1 setiap transaksi

 
RM8 setiap transaksi
RM12 setiap transaksi

Yuran Pengeluaran Tunai MyDebit

(Berkuatkuasa pada 15 Julai 2022)

RM0.50 setiap transaksi
Pengeluaran Wang Tunai OTC

· Pengeluaran Pertama (setiap bulan)
· Pengeluaran Seterusnya (dalam bulan yang sama)


Tiada Yuran
RM2 setiap transaksi
Transaksi Luar Negara

Transaksi dalam mata wang selain dari Ringgit Malaysia
 

 

 
 
 

Transaksi dalam Ringgit Malaysia melalui Penukaran Mata Wang Dinamik ("DCC")

Transaksi Kad yang dibuat dalam mata wang selain dari Ringgit Malaysia akan ditukarkan kepada Ringgit Malaysia pada tarikh ia diproses oleh Visa atau Mastercard pada kadar pertukaran asing sebagaimana yang ditentukan oleh Visa International atau Mastercard. Fi tambahan berikut akan dikenakan ke atas penukaran:

(i) 1% fi transaksi dikenakan oleh Visa atau Mastercard; dan
(ii) 1% penambahan kepada penukaran tukaran asing dikenakan oleh Bank

 

 

 

Untuk sesetengah ATM di luar negara, laman sesawang atau peniaga tertentu, pemegang Kad boleh memilih untuk menggunakan perkhidmatan Penukaran DCC untuk menukarkan transaksi mata wang asing kepada Ringgit Malaysia. Jika DCC dipilih:

(i) Kadar pertukaran asing yang digunakan oleh peniaga bagi urusniaga DCC mungkin lebih tinggi daripada kadar pertukaran yang ditentukan oleh Visa atau Mastercard.
(ii) Pemegang Kad akan dikenakan fi transaksi sebanyak 1% oleh Visa atau Mastercard ke atas amaun Ringgit Malaysia yang ditukarkan, mewakili fi yang dikenakan oleh Visa atau Mastercard.

Lihat Butiran Transaksi JDC

· Melalui HLB Connect
· Penyata Mini melalui ATM


Tiada Yuran
Tiada Yuran
Fi Dapatan Semula Draf Jualan Diketepikan

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.