Fi & Caj - Kad Debit

Kad Debit

No

Penerangan Fi & Yuran

Fi/Yuran (tidak termasuk GST)

GST (6%)

Fi/Yuran (termasuk GST) 

a)

 FI Pengeluaran

  Akaun Simpanan Asas/-i /Semasa Asas/-i (“BSA/BCA/-i”)
Tiada Yuran
Tidak Berkenaan
Tiada Yuran 
 

Generik / Kad Junior

RM8.00 setiap kad

RM0.48

RM8.48 setiap kad

  Kad Perbankan Prioriti (“PB”)
Tiada Yuran 
Tidak Berkenaan
Tiada Yuran 
 

Kad Karakter^ (Hello Kitty/Transformers)

RM12.00 setiap kad

RM0.72 setiap kad 

RM12.72 setiap kad

b)

Fi Tahunan

RM8.00 setiap kad (kecuali BSA/ BCA/- i/PB)

RM0.48 setiap kad (kecuali BSA/ BCA/- i/PB) 

RM8.48 setiap kad (kecuali BSA/ BCA/- i/PB)

“Tiada Yuran” adalah terpakai jika Kad Debit hanya dipautkan dengan BCA/BCA/-i.

Jika sebaliknya, Fi Pengeluaran dan Fi Tahunan akan dicaj.

^Ahli Kad Akaun Hong Leong Savings Junior/-i baru dan/atau sedia ada, satu BSA/-i dan/atau satu BCA/-i adalah tidak layak untuk memohon Kad Karakter.

c)

Fi Penggantian Kad**

  PB 

RM9.00 setiap kad

Tidak Berkenaan

RM9.00 setiap kad

  BSA/BCA/-i 

RM12 setiap kad

Tidak Berkenaan

RM12 setiap kad

  Akaun Simpanan/ Semasa selain daripada BSA/BCA/-i 

RM18.00 setiap kad

Tidak Berkenaan

RM18.00 setiap kad

**Bagi kerosakan Kad ATM/Debit disebabkan kesalahan Pemegang Kad, kehilangan/kecurian, penukaran daripada Kad Debit Generic kepada Kad Debit Karakter atau sebaliknya).
d) Pengeluaran Wang Tunai di ATM:
Dalam Negara
  ATM Bank 
Tiada Yuran 
Tidak Berkenaan 
Tiada Yuran 
  ATM Bank Lain
RM1.00 setiap transaksi
RM0.06 setiap transaksi 
RM1.06 setiap transaksi 
  Luar Negara
  Melalui Rangkaian ATM MEPS (Indonesia, Singapura,Thailand, Vietnam dan Korea) Melalui VISA PLUS/ 
RM8.00 setiap transaks
RM0.48 setiap transaksi 
RM8.48 setiap transaksi 
  Melalui VISA PLUS/ MasterCard Cirrus 
RM12.00 setiap transaksi 
RM0.72 setiap transaksi 
RM12.72 setiap transaksi 
e) Penyata Bulanan Kad Debit (Penyata bercetak)
– Ciri pilihan untuk Pemegang Kad VISA
RM2.00 sebulan
RM0.12 sebulan
RM2.12 sebulan 

f)

Penyata Bercetak berdasarkan Permintaan 

Nota: RM2.12 akan dicaj untuk setiap halaman jika kenyataan kurang dari setahun atau RM5.30 setiap halaman jika kenyataan lebih dari satu tahun 

RM10.00 setiap permintaan

RM0.60 setiap permintaan

RM10.60 setiap permintaan

g)

Fi Dapatan Semula Draf Jualan

RM20.00

RM1.20

RM21.20

h)

Transaksi Luar Negara 

Transaksi dalam mata wang asing akan ditukarkan pada kadar pertukaran asing dan penyebaran, jika ada, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Visa/MasterCard International, ditambah 1% kadar tambahan yang dikenakan oleh Bank

Tidak berkenaan 

Transaksi dalam mata wang asing akan ditukarkan pada kadar pertukaran asing dan penyebaran, jika ada, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Visa/MasterCard International, ditambah 1% kadar tambahan yang dikenakan oleh Bank

No

Penerangan Fi & Yuran

Fi/Yuran (tidak termasuk GST)

GST (6%)

Fi/Yuran (termasuk GST) 

a)

 FI Pengeluaran

  Akaun Simpanan Asas/-i /Semasa Asas/-i (“BSA/BCA/-i”)
Tiada Yuran
Tidak Berkenaan
Tiada Yuran 
 

Generik / Kad Junior

RM8.00 setiap kad

RM0.48

RM8.48 setiap kad

  Kad Perbankan Prioriti (“PB”)
Tiada Yuran 
Tidak Berkenaan
Tiada Yuran 
 

Kad Karakter^ (Hello Kitty/Transformers)

RM12.00 setiap kad

RM0.72 setiap kad 

RM12.72 setiap kad

b)

Fi Tahunan

RM8.00 setiap kad (kecuali BSA/ BCA/- i/PB)

RM0.48 setiap kad (kecuali BSA/ BCA/- i/PB) 

RM8.48 setiap kad (kecuali BSA/ BCA/- i/PB)

“Tiada Yuran” adalah terpakai jika Kad Debit hanya dipautkan dengan BCA/BCA/-i.

Jika sebaliknya, Fi Pengeluaran dan Fi Tahunan akan dicaj.

^Ahli Kad Akaun Hong Leong Savings Junior/-i baru dan/atau sedia ada, satu BSA/-i dan/atau satu BCA/-i adalah tidak layak untuk memohon Kad Karakter.

c)

Fi Penggantian Kad**

  PB 

RM9.00 setiap kad

Tidak Berkenaan

RM9.00 setiap kad

  BSA/BCA/-i 

RM12 setiap kad

Tidak Berkenaan

RM12 setiap kad

  Akaun Simpanan/ Semasa selain daripada BSA/BCA/-i 

RM18.00 setiap kad

Tidak Berkenaan

RM18.00 setiap kad

**Bagi kerosakan Kad ATM/Debit disebabkan kesalahan Pemegang Kad, kehilangan/kecurian, penukaran daripada Kad Debit Generic kepada Kad Debit Karakter atau sebaliknya).
d) Pengeluaran Wang Tunai di ATM:
Dalam Negara
  ATM Bank 
Tiada Yuran 
Tidak Berkenaan 
Tiada Yuran 
  ATM Bank Lain
RM1.00 setiap transaksi
RM0.06 setiap transaksi 
RM1.06 setiap transaksi 
  Luar Negara
  Melalui Rangkaian ATM MEPS (Indonesia, Singapura,Thailand, Vietnam dan Korea) Melalui VISA PLUS/ 
RM8.00 setiap transaks
RM0.48 setiap transaksi 
RM8.48 setiap transaksi 
  Melalui VISA PLUS/ MasterCard Cirrus 
RM12.00 setiap transaksi 
RM0.72 setiap transaksi 
RM12.72 setiap transaksi 
e) Penyata Bulanan Kad Debit (Penyata bercetak)
– Ciri pilihan untuk Pemegang Kad VISA
RM2.00 sebulan
RM0.12 sebulan
RM2.12 sebulan 

f)

Penyata Bercetak berdasarkan Permintaan 

Nota: RM2.12 akan dicaj untuk setiap halaman jika kenyataan kurang dari setahun atau RM5.30 setiap halaman jika kenyataan lebih dari satu tahun 

RM10.00 setiap permintaan

RM0.60 setiap permintaan

RM10.60 setiap permintaan

g)

Fi Dapatan Semula Draf Jualan

RM20.00

RM1.20

RM21.20

h)

Transaksi Luar Negara 

Transaksi dalam mata wang asing akan ditukarkan pada kadar pertukaran asing dan penyebaran, jika ada, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Visa/MasterCard International, ditambah 1% kadar tambahan yang dikenakan oleh Bank

Tidak berkenaan 

Transaksi dalam mata wang asing akan ditukarkan pada kadar pertukaran asing dan penyebaran, jika ada, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Visa/MasterCard International, ditambah 1% kadar tambahan yang dikenakan oleh Bank

Keterangan / Perkhidmatan

Caj / Fi
(tidak termasuk GST)

GST (6%)

Caj / Fi
(termasuk GST)

Fi Pengeluaran/ Tahunan/ Pembaharuan JDC

RM8.00 setiap kad

RM0.48 setiap kad

RM8.48setiap kad

Fi Penggantian JDC 
(Untuk Kad Debit yang rosak disebabkan oleh kesalahan Pemegang Kad, dan kehilangan/kecurian)

RM18.00 setiap kad

Tidak Berkenaan

RM18.00 setiap kad

Pengeluaran Wang Tunai di ATM 

Dalam Negara

ATM HLB/HLISB

ATM Bank Lain

 

Tiada Fi 

RM1.00 setiap transaksi

 

Tiada Fi 

RM0.06 setiap transaksi

Tiada Fi 

RM1.06 setiap transaksi

Luar Negara

Melalui rangkaian ATM MEPS (Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Korea)

Melalui VISA PLUS

 

RM8.00 setiap transaksi

 

RM12.00 setiap transaksi

 

RM0.48 setiap transaksi

 

RM0.72 setiap transaksi

 

RM8.48 setiap transaksi

 

RM12.72 setiap transaksi

Penyata Bulanan Kad Debit

(Penyata bercetak - Ciri pilihan untuk Pemegang Kad VISA sahaja)

RM2.00 sebulan
RM0.12 sebulan
RM2.12 sebulan

Penyata Bercetak berdasarkan Permintaan

Nota: RM2.12 akan dicaj untuk setiap halaman jika kenyataan kurang dari setahun atau RM5.30 setiap halaman jika kenyataan lebih dari satu tahun

RM10.00 setiap permintaan

RM0.60 setiap permintaan

RM10.60 setiap permintaan

Fi Dapatan Semula Draf Jualan

RM20.00

RM1.20

RM21.20

Fi Penukaran untuk Transaksi Luar Negara

Transaksi dalam mata wang asing akan ditukarkan pada kadar pertukaran asing dan penyebaran, jika ada, sebagaimana yang ditentukan oleh Visa, ditambah 1% kadar tambahan yang dikenakan oleh HLB.

Tidak Berkenaan

Transaksi dalam mata wang asing akan ditukarkan pada kadar pertukaran asing dan penyebaran, jika ada, sebagaimana yang ditentukan oleh Visa, ditambah 1% kadar tambahan yang dikenakan oleh HLB.

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.