Fi &Caj - Peti Deposit Keselamatan

Peti Deposit Keselamatan

Keterangan / Perkhidmatan
Fi / Caj*

Sewa Tahunan Peti Simpan Selamat*

3” x 5” x 20”

RM210

3” x 5” x 22”

RM210

3” x 5” x 24”

RM260

4” x 5” x 18”

RM260

5” x 5” x 18”

RM310

5” x 5” x 20”

RM310

3” x 10” x 18”

RM310

5” x 5” x 22”

RM310

4” x 8” x 18”

RM310

3” x 10” x 20”

RM400

5” x 5” x 24”

RM400

3” x 10” x 24”

RM400

5” x 10” x 18”

RM460

4” x 10” x 24”

RM460

5” x 10” x 20”

RM460

5” x 10” x 22”

RM460

8” x 8” x 18”

RM460

5” x 10” x 24”

RM460

10” x 10” x 18”

RM600

10” x 10” x 20”

RM600

8” x 16” x 18”

RM600

10” x 10” x 24”

RM600

Deposit Kunci

RM150

Penggantian kunci atau selak

RM200 atau kos sebenar penggantian, yang mana lebih tinggi

Buka Secara Paksa

Kos sebenar yang tertanggung

Kelewatan membayar sewa

RM10

Notis Penamatan Perjanjian

RM5

*Harga-harga ini terpakai di cawangan konvensional Hong Leong Bank sahaja. Bagi pertanyaan harga di pusat-pusat lain yang ada, sila rujuk Pengurus Perhubungan anda.

*tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.