te

Fi &Caj - Peti Deposit Keselamatan

Peti Deposit Keselamatan

Keterangan / Perkhidmatan
Fi / Caj*
Sewa Tahunan Peti Deposit Selamat*
3" x 5" x 20" RM150.00
3" x 5" x 22" RM150.00
3" x 5" x 24" RM180.00
3" x 10" x 18" RM220.00
3" x 10" x 20" RM280.00
3" x 10" x 22" RM280.00
3" x 10" x 24" RM280.00
4" x 5" x 18" RM180.00
4" x 8" x 18" RM220.00
4" x 10" x 24" RM320.00
5" x 5" x 18" RM220.00
5" x 5" x 20" RM220.00
5" x 5" x 22" RM220.00
5" x 5" x 24" RM280.00
5" x 10" x 18" RM320.00
5" x 10" x 20" RM320.00
5" x 10" x 22" RM320.00
5" x 10" x 24" RM320.00
8" x 8" x 18" RM320.00
8" x 16" x 18" RM420.00
10" x 10" x 18" RM420.00
10" x 10" x 20" RM420.00
10" x 10" x 24" RM420.00
Deposit Kunci
RM150.00
Penggantian kunci atau selak
RM200 atau kos sebenar penggantian, yang mana lebih tinggi
Buka Secara Paksa
Kos sebenar yang tertanggung
Kelewatan membayar sewa
RM10.00
Notis Penamatan Perjanjian
RM5.00

*Harga-harga ini terpakai di cawangan konvensional Hong Leong Bank sahaja. Bagi pertanyaan harga di pusat-pusat lain yang ada, sila rujuk Pengurus Perhubungan anda.

*tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

 

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.