Fi & Caj - Pengurusan Kekayaan

Pengurusan Kekayaan

Penerangan/Perkhidmatan
Fi/Caj*

(a) Investment Services

Stamping fee for Investment Service Agreement

RM10.00

Fi/Caj

Untuk fi dan caj yang berkaitan dengan dana unit amanah, sila rujuk Prospektus / Memorandum Maklumat / Helaian Penting Produk dana berkenaan.

Pengagihan dana unit amanah ASNB

Fi/Caj

Untuk fi dan caj yang berkaitan dengan dana unit amanah, sila rujuk Prospektus / Memorandum Maklumat / Helaian Penting Produk dana berkenaan.

Caj Perkhidmatan untuk langganan dalam talian bagi Dana Harga Tetap

RM1

Caj Perkhidmatan untuk langganan dalam talian bagi Dana Harga Berubah

Tiada caj

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika ada.

**Dibayar kepada ASNB.

 

Sebagai Ejen ASNB, pihak Bank akan memperoleh komisen sebagaimana berikut daripada ASNB:

  • Jualan Dana Harga Tetap ASNB: 0.35% daripada nilai transaksi yang dilakukan di kaunter
  • Jualan Dana Harga Berubah ASNB (dengan khidmat nasihat oleh Perunding Unit Amanah yang berdaftar dengan Hong Leong Bank): Sehingga 90% daripada Caj Jualan Permulaan transaksi yang dilakukan
  • Jualan balik Dana ASNB: 0.10% daripada nilai transaksi yang dilakukan di kaunter
  •  Transaksi Bukan Kewangan: RM0.50 per transaksi yang dilakukan di kaunter

o    Pendaftaran Dana

o    Pertukaran Dana

o    Khairat Kematian

o    Pengemaskinian Butir Peribadi

o    Pencetakan Penyata

Diskripsi / Servis

Caj / Fi*

Fi Pemindahan Saham

(hanya berkenaan sekiranya terdapat Penyelesaian Saham dan jika Instrumen Kewangan Pendasar diperdagangkan di bursa saham tempatan)

RM 10

(yuran mungkin dikecualikan mengikut budi bicara Bank)

Penerangan / Perkhidmatan

Caj / Fi

Tiada fi dan caj

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.