te

Fi & Caj - Pengurusan Kekayaan

Pengurusan Kekayaan

Penerangan/Perkhidmatan
Fi/Caj*

(a) Investment Services

Stamping fee for Investment Service Agreement

RM10.00

Fi/Caj

Untuk fi dan caj yang berkaitan dengan dana unit amanah, sila rujuk Prospektus / Memorandum Maklumat / Helaian Penting Produk dana berkenaan.

Pengagihan dana unit amanah ASNB
 • Caj Jualan** untuk langganan melalui kaunter bagi Dana Harga Tetap

Tiada caj

 • Caj Jualan** untuk langganan melalui kaunter bagi Dana Harga Berubah

o  Amanah Saham Nasional

o  ASN Equity 2

o  ASN Equity 3

o  ASN Equity 5

o  ASN Imbang 1

o  ASN Imbang 2

o  ASN Imbang 3 Global

o  ASN Sara 1

o  ASN Sara 2


 

o  5.00% daripada Nilai Aset Bersih (“NAB”) per unit

o  5.00% daripada NAB per unit

o  5.00% daripada NAB per unit

o  5.00% daripada NAB per unit

o  4.00% daripada NAB per unit

o  4.00% daripada NAB per unit

o  4.00% daripada NAB per unit

o  3.50% daripada NAB per unit

o  3.50% daripada NAB per unit

 • Caj Jualan** untuk langganan KWSP bagi Dana Harga Berubah

o  ASN Equity 2

o  ASN Equity 3

o  ASN Imbang 1

o  ASN Imbang 2

o  ASN Sara 1

Sehingga 3.00% daripada NAB per unit

 • Caj Jualan** untuk langganan dalam talian bagi Dana Harga Berubah

o  Amanah Saham Nasional

o  ASN Equity 2

o  ASN Equity 3

o  ASN Equity 5

o  ASN Imbang 1

o  ASN Imbang 2

o  ASN Imbang 3 Global

o  ASN Sara 1

o  ASN Sara 2

 

o  2.00% daripada NAB per unit

o  2.00% daripada NAB per unit

o  2.00% daripada NAB per unit

o  2.00% daripada NAB per unit

o  1.75% daripada NAB per unit

o  1.75% daripada NAB per unit

o  1.75% daripada NAB per unit

o  1.50% daripada NAB per unit

o  1.50% daripada NAB per unit

 • Caj Perkhidmatan untuk langganan dalam talian bagi Dana Harga Tetap

RM1

 • Caj Perkhidmatan untuk langganan dalam talian bagi Dana Harga Berubah

Tiada caj

 • Fi Penukaran** untuk penukaran melalui kaunter

o  Penukaran daripada Dana Harga Tetap kepada Dana Harga Tetap

 

o  Penukaran daripada Dana Harga Berubah kepada Dana Harga Tetap 

 

o  Penukaran daripada Dana Harga Tetap kepada Dana Harga Berubah
 

 

o  Penukaran daripada Dana Harga Berubah kepada Dana Harga Berubah

 

 

 

o  Tiada caj

 

o  Tiada caj

 

o  Perbezaan Caj Jualan antara dua dana, tertakluk kepada caj minimum RM25.00 setiap penukaran

 

o  Perbezaan Caj Jualan antara dua dana, tertakluk kepada caj minimum RM25.00 setiap penukaran

 

 • Fi Pemindahan**

o  Dana Harga Tetap       

o  Dana Harga Berubah


o  Nil

o  Sehigga RM15 setiap transaksi

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika ada.

**Dibayar kepada ASNB.

 

Sebagai Ejen ASNB, pihak Bank akan memperoleh komisen sebagaimana berikut daripada ASNB:

 • Jualan Dana Harga Tetap ASNB: 0.35% daripada nilai transaksi yang dilakukan di kaunter
 • Jualan Dana Harga Berubah ASNB (dengan khidmat nasihat oleh Perunding Unit Amanah yang berdaftar dengan Hong Leong Bank): Sehingga 90% daripada Caj Jualan Permulaan transaksi yang dilakukan
 • Jualan balik Dana ASNB: 0.10% daripada nilai transaksi yang dilakukan di kaunter
 •  Transaksi Bukan Kewangan: RM0.50 per transaksi yang dilakukan di kaunter

o    Pendaftaran Dana

o    Pertukaran Dana

o    Khairat Kematian

o    Pengemaskinian Butir Peribadi

o    Pencetakan Penyata

Diskripsi / Servis

Caj / Fi*

Fi Pemindahan Saham

(hanya berkenaan sekiranya terdapat Penyelesaian Saham dan jika Instrumen Kewangan Pendasar diperdagangkan di bursa saham tempatan)

RM 10

(yuran mungkin dikecualikan mengikut budi bicara Bank)

Penerangan / Perkhidmatan

Caj / Fi

Tiada fi dan caj

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.