Soalan Lazim - Pindahan Dana

Pindahan Dana

Dengan Interbank GIRO dan Instant Transfer, anda kini boleh memindahkan dana dengan mudah. Selain itu, jika anda menggunakan Instant Transfer, penerima akan menerima dana yang anda pindahkan secara serta merta.

Item Perkhidmatan Pemindahan Dana
Pihak ketiga HLB
GIRO Antara Bank (IBG)
Serta Merta (Pemindahan Segera)
Keberkesanan

Segera

Rujuk jadual di bawah

Segera*

*tertakluk pada kesediaan sistem bank benefisiari.

Bank-bank Penerima

Hong Leong Bank

Semua bank MyClear yang menyertai

Semua bank MEPS yang menyertai

Jenis Akaun Bank Penerima

Akaun Semasa / Simpanan, Kad Kredit, Pinjaman / Pembiayaan

Had Pemindahan

Tertakluk pada had jumlah transaksi dalam talian harian: Maksimum RM50,000.00 sehari

Tertakluk pada had jumlah transaksi (IBG + Pay+) dalam talian harian: Maksimum RM50,000.00 sehari

Fi Pindahan

TB

RM0.00 setiap pemindahan

RM0.00 setiap transaksi

Kelayakan

Pengguna Hong Leong Connect dengan akaun Semasa dan Simpanan

 
PINDAHAN DANA IBG

Pembayaran Dimulakan oleh Pelanggan

*Dana Diterima oleh Benefisiari

* Bayaran Balik untuk Transaksi yang Gagal

Isnin hingga Jumaat
(Hari Perniagaan)

Sebelum 5:00am

Hari Perniagaan Yang Sama

Sebelum 11:00am

Sebelum 5:00pm

5:01am hingga 8:00am

Sebelum 2:00pm

Sebelum 8:20pm

8:01am hingga 11:00am

Sebelum 5:00pm

Sebelum 11:00pm

11:01am hingga 2:00pm

Sebelum 8:20pm

Sebelum 11:00am
(Hari Perniagaan Berikutnya)

2:01pm hingga 5:00pm

Sebelum 11:00pm

Selepas 5:00pm

Hari Perniagaan Berikutnya

Sebelum 11:00am

Sebelum 5:00pm

Sabtu, Ahad dan Cuti Umum Wilayah Persekutuan
(Bukan Hari Perniagaan)

Hari Perniagaan Berikutnya

Sebelum 11:00am

Sebelum 5:00pm

*Under normal circumstances
Note:
The above IBG funds transfer timing is applicable to Over the Counter IBG funds transfer as well.

Tonton Versi BM
 
Tonton Versi Bahasa Inggeris

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.