Kadar Faedah - Deposit Tetap Junior

Deposit Tetap Junior

Deposit Tetap Junior Hong Leong (berkuatkuasa 23/05/2022)

Tempoh

Kadar Faedah (setahun)

1 - 2 bulan 1.65%
3 - 5 bulan
1.75%
6 - 11 bulan
1.80%
12 - 60 bulan
1.95%

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.