Kadar Faedah - Akaun Pay&Save

Akaun Pay&Save

Untuk Pelanggan Individu (berkuatkuasa 11/05/2023)

Mekanisma Kadar Faedah (setahun)
Deposit RM2,000 berturut-turut untuk 3 bulan 2.25%


Untuk Pemilik Tunggal (berkuatkuasa 11/05/2023)

Mekanisma Kadar Faedah (setahun)
Deposit RM2,000 berturut-turut untuk 3 bulan 1.25%
No. bil/pinjaman dan/atau transaksi PEx yang berjaya dibayar setiap bulan 
Kadar Faedah (setahun)

RM500

0.50%
(Maksimum RM30 setiap bulan)

Faedah dikira secara bulanan berdasarkan Baki Purata Bulanan dan dikreditkan pada 1 haribulan bulan berikutnya.

Perbelanjaan Kad Debit dalam sebulan Kadar Faedah (setahun)
500 0.50%
(Maksimum RM30 setiap bulan)

Faedah dikira secara bulanan berdasarkan Baki Purata Bulanan dan dikreditkan pada 1 haribulan bulan berikutnya.

Berkenaan apabila anda berjaya membeli atau menjual sekuriti yang diluluskan melalui Akaun Dagangan

(Berkenaan bagi akaun dengan ciri dagangan saham) 

Jumlah Amaun Dagangan Bulanan (MTA*) (RM)

Kadar Faedah (setahun)

Min. 1 dagangan yang berjaya dan sehingga RM20,000

0.30%

Sehingga RM30,000

0.50%

Sehingga RM100,000

0.70%

Melebihi RM100,000

0.90%

 

Faedah dikira secara bulanan berdasarkan Baki Purata Deposit Bulanan dan dikreditkan pada 1 haribulan bulan berikutnya.

* Untuk transaksi Belian: MTA = (Bilangan Unit x Harga Belian) + Kos Transaksi

   Untuk transaksi Jualan: MTA = (Bilangan Unit x Harga Jualan) - Kos Transaksi

Untuk mengelakkan keraguan, faedah bonus dagangan sekuriti tidak terpakai bagi pemilik tunggal.

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.