Pusat Info Deposit

Pusat Info Deposit

Pemilik Akaun Semasa/ Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan/Akaun Simpanan-i boleh melantik pihak ketiga untuk mengendalikan akaun / melakukan transaksi pada akaun (kecuali akaun junior / akaun junior-i) di mana-mana cawangan HLB seluruh negara, dengan syarat pihak Bank menerima kebenaran yang diperlukan.

 

Berikut adalah kebenaran yang diperlukan:

 

 

Jenis Dokumen Kebenaran Wakil

Jenis Akaun 

Jenis Entiti

Surat Mandat
dari pemilik akaun

Surat Kebenaran dan Indemniti 
dari pemilik akaun

Individu

Perseorangan / Perseorangan Bersama

 


Bukan Individu

Pemilikan Tunggal


 

Rakan Kongsi


 

Sendirian Berhad (Sdn Bhd)

 


Berhad (Bhd)

 


Muat Turun:

SmartLink Account

Note : This product is discontinued wef 11 October 2012. Existing accountholders will continue to enjoy the interest rate and product benefits.

Terms & Conditions

Click here for the General Terms and Conditions of Accounts

Effective date :
 

3 March 2014 for new customers of HLB
 

24 March 2014 for existing customers of HLB as at 3 March 2014.
 

Eligible for Protection by PIDM

 

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.