Permohonan Pelan Bantuan Pembayaran HLB/HLISB

 

Sila isi borang ini untuk memohon.

 

* Nama Pendaftaran Perniagaan
error

* No. Telefon Bimbit (cth.01x12345678):
error

* Nombor Pendafataran Perniagaan
error

* Emel:
error


error


error* Sila nyatakan pendapatan bulanan

* Pendapatan Bulanan (sebelum 1 April 2020)
error

* Pendapatan Bulanan (sekarang)
error


* No Akaun Pinjaman/Pembiayaan (1) (cth.00xxxxxxxxx)
error


* Jenis Akaun Pinjaman / Pembiayaan
error

PENTING-Selepas kelulusan aplikasi anda, anda akan menerima Surat Tawaran Tambahan ( atau Supplementary Letter of Offer) melalui e-mel. Anda PERLU MELENGKAPKAN PROSES PENERIMAAN dengan mengikut arahan yang diberikan di dalam emel. Jika anda tidak menerima tawaran dalam masa 7 hari tarikh e-emel, tawaran kepada anda akan dibatalkan.


No Akaun Pinjaman/Pembiayaan (2):
error

Sekiranya anda mempunyai lebih daripada 1 akaun

* Jenis Akaun Pinjaman / Pembiayaan
error

PENTING-Selepas kelulusan aplikasi anda, anda akan menerima Surat Tawaran Tambahan ( atau Supplementary Letter of Offer) melalui e-mel. Anda PERLU MELENGKAPKAN PROSES PENERIMAAN dengan mengikut arahan yang diberikan di dalam emel. Jika anda tidak menerima tawaran dalam masa 7 hari tarikh e-emel, tawaran kepada anda akan dibatalkan.


No Akaun Pinjaman/Pembiayaan (3):
error

Sekiranya anda mempunyai lebih daripada 2 akaun

* Jenis Akaun Pinjaman / Pembiayaan
error

PENTING-Selepas kelulusan aplikasi anda, anda akan menerima Surat Tawaran Tambahan ( atau Supplementary Letter of Offer) melalui e-mel. Anda PERLU MELENGKAPKAN PROSES PENERIMAAN dengan mengikut arahan yang diberikan di dalam emel. Jika anda tidak menerima tawaran dalam masa 7 hari tarikh e-emel, tawaran kepada anda akan dibatalkan.


No Akaun Pinjaman/Pembiayaan (4):
error

Sekiranya anda mempunyai lebih daripada 3 akaun

* Jenis Akaun Pinjaman / Pembiayaan
error

PENTING-Selepas kelulusan aplikasi anda, anda akan menerima Surat Tawaran Tambahan ( atau Supplementary Letter of Offer) melalui e-mel. Anda PERLU MELENGKAPKAN PROSES PENERIMAAN dengan mengikut arahan yang diberikan di dalam emel. Jika anda tidak menerima tawaran dalam masa 7 hari tarikh e-emel, tawaran kepada anda akan dibatalkan.


 

PENTING - Pelan pilihan anda hanya muktamad setelah disemak oleh HLB / HLISB. Tawaran kami akan disesuaikan dengan jenis pinjaman / pembiayaan anda, keadaan anda dan tahap keparahan kehilangan pendapatan anda.


Dengan menyerahkan borang ini, saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan bersetuju dengan isi Notis Privasi. Saya mengakui dan bersetuju bahawa semua data peribadi yang diberikan oleh saya dan / atau diperoleh oleh Hong Leong Bank Berhad (“HLBB”) dan Hong Leong Islamic Bank (“HLISB”) dari domain awam, serta data peribadi yang timbul sebagai hasil penyediaan perkhidmatan kepada saya akan tertakluk kepada Notis Privasi.

Saya mengesahkan bahawa nombor telefon bimbit / tetap yang dikemuka adalah tepat dan akan digunakan oleh Bank untuk menghubungi saya melalui panggilan/SMS/Whatsapp.
 

Kamu sedang membuat permohonan/pemilihan anda untuk Bantuan Pembayaran HLB/HLISB.

.

Sekiranya kami tidak ada pertanyaan, Surat Tawaran Tambahan (SLO) akan dihantar ke emel anda dalam masa 5 hari berkerja.


Sekiranya kami memerlukan pengesahan lanjut, kami mungkin akan menghubungi anda.

 

Kamu sedang membuat permohonan/pemilihan anda untuk Bantuan Pembayaran HLB/HLISB.

 

Sekiranya kami tidak ada pertanyaan, Surat Tawaran Tambahan (SLO) akan dihantar ke emel anda dalam masa 5 hari berkerja.

Sila mengikuti arahan dalam emel yang akan dihantar kepada anda untuk menerima tawaran bank.


Sekiranya kami memerlukan pengesahan lanjut, kami mungkin akan menghubungi anda.