Pilih produk pembiayaan yang memenuhi keperluan perniagaan anda:

SMElite
SMElite

 • Pembiayaan dicagarkan kepada hartanah & jaminan daripada CGC
 • Amaun pembiayaan yang tinggi –Margin pendahuluan sehingga 150%
 • Untuk pembiayaan hartanah, pembiayaan modal kerja, pembiayaan perbelanjaan modal
 • Menawarkan pinjaman berjangka, overdraf, pembiayaan kemudahan perdagangan (Kemudahan konvensional& Islamik)
 • Kadar pinjaman yang ditetapkan termasuk yuran jaminan CGC.

Gadai Janji Perniagaan
Gadai Janji Perniagaan

 • Untuk pembiayaan pembelian/ pembiayaan tambahan/ pembiayaan semula hartanah komersil/ kediaman.
 • Amaun pembiayaan yang tinggi –sehingga RM 10juta
 • Tempoh pembiayaan sehingga 30 tahun
 • Menawarkan kemudahan seperti pinjaman berjangka & overdraf
 • Kadar faedah berdasarkan Kadar Pinjaman Asas (KPA/ BLR)

Business Cash Loan
Business Cash Loan

 • Pinjaman berjangka untuk pembiayaan modal kerja tanpa cagaran
 • Amaun pembiayaan RM 50,000 sehingga RM400,000
 • Tempoh pembiayaan dari 1 tahun sehingga 5 tahun
 • Kadar pinjaman yang ditetapkan termasuk yuran jaminan

Pembiayaan Kenderaan Untuk Perniagaan
Pembiayaan Kenderaan Untuk Perniagaan

 • Pembiayaan pembelian kenderaan untuk keperluan perniagaan anda
 • Kadar faedah tetap sepanjang tempoh pembiayaan
 • Termasuk perkhidmatan untuk insurans kenderaan & pembaharuan cukai jalan

Pinjaman Berjangka
Pinjaman Berjangka

 • Menawarkan pembiayaan untukjumlah & jadual pembayaran balik yang ditetapkan pada kadar faedah tetap.
 • Memastikan pembayaran balik pinjaman kekal pada jumlah yang tetap & berpatutan sepanjang tempoh pinjaman.
 • Untuk pembiayaan hartanah & lain-lain asset tetap seperti jentera & peralatan.

Overdraf
Overdraf

 • Pembiayaan kredit yang boleh diakses melalui akaun semasa.
 • Pengeluaran melebihi jumlah yang ada dalam akaun semasa, terhad kepada limit yang diluluskan.
 • Menawarkan fleksibiliti untuk pengeluaran berganda pada bila-bila masa, sehingga had limit kredit.

Kredit Pusingan
Kredit Pusingan

 • Fleksibiliti pengeluaran dana pada bila-bila masa yang diperlukan
 • Pilihan untuk membuat pembayaran balik kadar faedah/bayaran penuh pada tarikh matang.
 • Pilihan tempoh pembiayaan peralihan untuk 1/ 3/ 6 bulan pada tarikh matang.

Skim Pembiayaan Untuk SME
Skim Pembiayaan Untuk SME

 • Skim pembiayaan oleh Bank Negara Malaysia untuk menyokong pembangunan PKS/ SME.
 • Skim pembiayaan oleh Credit Guarantee Corporation untuk membantu usahawan yang tidak mempunyai cagaran.
 • PARTNER -Siri inisiatif untuk PKS oleh Persatuan Bank-Bank Malaysia (ABM).