Integriti Perolehan

Integriti Perolehan

Integriti Perolehan

HLBG berusaha menjalankan perniagaannya dengan integriti, kecekapan dan profesionalisme sambil mencapai tahap keberkesanan dan kecemerlangan yang tinggi. Oleh itu, adalah penting HLBG diberitahu tentang sebarang kelakuan, baik sebenar mahupun berpotensi berlaku, yang merosakkan cita-cita murni ini.


Jangan Biarkan Salah Laku. SEGERA LAPORKAN!

Jika anda tahu atau sedar akan apa-apa kelakuan yang tidak wajar (salah laku atau kesalahan jenayah) yang dilakukan atau bakal dilakukan dalam HLBG, laporkan kepada kami dengan menyampaikan maklumat berkenaan.

Klik di sini untuk Dasar Pemberi Maklumat yang lengkap.  

 

Untuk pertanyaan, hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.