Fi & Caj - Deposit

Deposit

Keterangan / Perkhidmatan
Fi / Caj (Tidak termasuk GST)
GST (6%)
Fi / Caj (Termasuk GST)

Permohonan Buku Cek

Untuk akaun peribadi

Tiada caj bagi 2 buku cek pertama dalam bulan kalendar (kecuali untuk duti setem 15 sen bagi setiap keping cek)

T/B

Tiada caj bagi 2 buku cek pertama dalam bulan kalendar (kecuali untuk duti setem 15 sen bagi setiap keping cek)

 

RM10 bagi buku cek ketiga dan seterusnya dalam bulan kalendar
(Duti Setem 15 sen setiap keping cek dikenakan bagi semua buku cek)

RM10.60 setiap buku cek

RM10.60 bagi buku cek ketiga dan seterusnya dalam bulan kalendar
(Duti Setem 15 sen setiap keping cek dikenakan bagi semua buku cek)

Untuk akaun bukan peribadi

Tiada caj (kecuali untuk duti setem 15 sen bagi setiap keping cek)

T/B

Tiada caj (kecuali untuk duti setem 15 sen bagi setiap keping cek)

Untuk Akaun Semasa Asas

Tiada caj (kecuali untuk duti setem 15 sen bagi setiap keping cek)

T/B

Tiada caj (kecuali untuk duti setem 15 sen bagi setiap keping cek)

Cek dipulangkan disebabkan:-

Dana Tidak Cukup

RM150

RM0.00

RM150

Sebab Teknikal (sebagai contoh tarikh hadapan, perubahan)

RM10 setiap cek

RM0.00

RM10 setiap cek

Henti Pembayaran

Apabila diminta

RM10 setiap cek

RM0.60

RM10.60 setiap cek

Disebabkan buku cek hilang

RM10 setiap arahan

RM0.60

RM10.60 setiap arahan

Apabila cek dihentikan pembayaran ditunjukkan:-

jika dana cukup

RM10

RM0.60

RM10.60

jika dana tidak cukup

RM150

RM9.00

RM159

Permintaan Penyata

Permintaan penyata mingguan

RM20 setiap bulan

RM1.20

RM21.20 sebulan

Permintaan penyata ad hoc

Untuk penyata sehingga setahun yang lalu

RM10 setiap permintaan
RM2 setiap halaman

RM0.60
RM0.12

RM10.60 setiap permintaan
RM2.12 setiap halaman

Untuk penyata lebih daripada setahun yang lalu

RM10 setiap permintaan
RM5 setiap halaman

RM0.60
RM0.30

RM10.60 setiap permintaan
RM5.30 setiap halaman

Permintaan Hold Mail

RM20 sebulan setiap mel

RM1.20

RM21.20 sebulan setiap mel

Cek Tunai di cawangan domisil

Penukaran tunai pihak pertama (oleh pemegang akaun)

Tiada caj

T/B

Tiada caj

Penukaran tunai  pihak ke-3

RM2 setiap penukaran tunai

RM0.12

RM2.12 setiap penukaran tunai

(Caj tidak dikenakan kepada wakil syarikat yang menukar tunai cek bagi pihak syarikat)

Pertukaran Tunai Cek Antara Cawagan

Penukaran tunai  pihak ke-3

Amaun cek RM5,000 dan ke bawah:

RM5 dikenakan pada penerima
RM2 dikenakan pada penyuruh bayar

RM0.30
RM0.12

RM5.30 dikenakan pada penerima
RM2.12 dikenakan pada penyuruh bayar

Amaun cek RM5,000 ke atas:

RM7 dikenakan pada penerima
RM2 dikenakan pada penyuruh bayar

RM0.42
RM0.12

RM7.42 dikenakan pada penerima
RM2.12 dikenakan pada penyuruh bayar

Akaun Semasa Asas

Kunjungan Melalui Kaunter (OTC) (setiap bulan)

6 kunjungan OTC pertama

Percuma

T/B

Percuma

Mulai OTC ketujuh dan seterusnya

Dikecualikan sehingga notis seterusnya

T/B

Dikecualikan sehingga notis seterusnya

Caj Perkhidmatan

Apabila baki purata bagi separuh tahun bawah RM1,000
(selain daripada Smartlink/ Pay&Save/ Flexi One/ Akaun One)

RM10.00 setiap setengah tahun (Jun & Disember)

RM0.60

RM10.60 setiap setengah tahun (Jun & Disember)

Akaun Hong Leong Smartlink / Akaun Hong Leong Pay&Save apabila baki purata bagi separuh tahun bawah RM200;

RM5.00 setiap setengah tahun (Jun & Disember)

RM0.30

RM5.30 setiap setengah tahun (Jun & Disember)

Akaun Hong Leong One dan Akaun Flexi One apabila baki purata bulanan bawah RM1,000;

RM5.00 sebulan

RM0.30

RM5.30 sebulan

Apabila baki purata semua Akaun Deposit Pelanggan Perbankan Priority jatuh di bawah RM100,000 untuk 3 bulan berturut-turut

RM50

RM3.00

RM53

Menutup Akaun

Akaun Semasa Asas

RM20 (dalam masa 3 bulan selepas dibuka)

RM0.00

RM20 (dalam masa 3 bulan selepas dibuka)

Akaun Semasa Biasa (tidak terpakai untuk konsep berasaskan Mudharabah)

RM20 (dalam masa 6 bulan selepas dibuka)

RM0.00

RM20 (dalam masa 6 bulan selepas dibuka)

Penetapan semula Akaun Istimewa bagi pengeluar cek tendang

RM50

RM3.00

RM53

Perubahan Akaun

Perubahan mandat pengendalian

RM10 setiap akaun

RM0.60

RM10.60 setiap akaun

Tambahan pemegang akaun bersama

RM10 setiap akaun

RM0.60

RM10.60 setiap akaun

Pemberitahuan SMS
   
Terpakai untuk Akaun Hong Leong One sahaja
RM0.50 setiap SMS (tiada caj bagi 20 SMS amaran pertama setiap bulan kalendar)
RM0.03
RM0.53 setiap SMS (tiada caj bagi 20 SMS amaran pertama setiap bulan kalendar)

Terpakai untuk semua akaun

RM5 sebulan bagi akaun Individu 
RM10 sebulan bagi akaun Bukan Individu
RM0.30
RM0.60
RM5.30 sebulan bagi akaun Individu 
RM10.60 sebulan bagi akaun Bukan Individu
Buku Cek Tidak Dikutip

Akaun Individu

RM28.30 setiap buku cek

RM1.70

RM30.00 setiap buku cek

Akaun Perniagaan

RM47.17 setiap buku cek

RM2.83

RM50.00 setiap buku cek

Mencetak cek istimewa

RM50 setiap cetakan atau kos sebenar

RM3.00 atau 6% atas kos sebenar

RM53 setiap cetakan atau kos sebenar + 6% atas kos sebenar

Mandat untuk mengendali akaun

RM10 setiap Mandat
RM10 bagi duti setem

RM0.60
RM0.00

RM10.60 setiap Mandat
RM10 bagi duti setem

Pindahan daripada Deposit Tetap Flexi Hong Leong ke Akaun Flexi One Hong Leong

RM5 bagi setiap RM3,000 yang dipindahkan

RM0.30

RM5.30 bagi setiap RM3,000 yang dipindahkan

Akaun Semasa Asas Dorman (Tiada aktiviti selama 12 bulan atau lebih)

Baki bawah RM10.60

Akaun ditutup dan baki diserap sebagai caj

T/B

Akaun ditutup dan baki diserap sebagai caj

Baki RM10.60 dan ke atas

RM10.00 setahun

RM0.60

RM10.60 setahun

Akaun Semasa Dorman (Tiada aktiviti selama 6 bulan atau lebih)

Baki bawah RM10.60

Akaun ditutup dan baki diserap sebagai caj

T/B

Akaun ditutup dan baki diserap sebagai caj

Baki RM10.60 dan ke atas

RM10.00 setahun

RM0.60

RM10.60 setahun

Caj Pengendalian bagi Mewakili Cek

RM50 setiap cek

RM3.00

RM53 setiap cek

Akaun Pay&Save Hong Leong:-

  • Pengeluaran tunai tanpa cek, atau
  • Penukaran tunai cek yang dilaksanakan oleh pihak pertama di cawangan domisil atau antara cawangan

RM5 setiap transaksi
(Fi ini dikecualikan buat masa ini sehingga notis seterusnya)

T/B

RM5 setiap transaksi
(Fi ini dikecualikan buat masa ini sehingga notis seterusnya)

Akaun SmartLink Hong Leong:-

  • Pengeluaran tunai tanpa cek, atau
  • Penukaran tunai cek yang dilaksanakan oleh pihak pertama di cawangan domisil atau antara cawangan

RM5 setiap transaksi

RM0.30

RM5.30 setiap transaksi

Kemudahan Overdraf (OD) Akaun Hong Leong One

Kadar Ditetapkan
(Faedah perlu bayar bagi penggunaan OD)

1% p.a. melebihi BLR dikira atas baki harian bagi amaun OD yang tidak digunakan.

RM0.00

1% p.a. melebihi BLR dikira atas baki harian bagi amaun OD yang tidak digunakan.

Kadar Berlebihan
(Faedah perlu bayar bagi had OD terlebih keluar)

4% p.a. melebihi BLR dikira atas baki harian bagi amaun yang dikeluarkan melebihi had OD yang diluluskan

RM0.00

4% p.a. melebihi BLR dikira atas baki harian bagi amaun yang dikeluarkan melebihi had OD yang diluluskan

Fi Komitmen
(Faedah perlu bayar bagi OD yang tidak digunakan yang melebihi RM250,000)

1% p.a.dikira atas baki harian bagi amaun OD yang tidak digunakan.

RM0.00

1% p.a.dikira atas baki harian bagi amaun OD yang tidak digunakan.

Hong Leong MyPAL

Fi Kemudahan

RM15.00 setiap penggunaan

RM0.90

RM15.90 setiap penggunaan

Fi Pembayaran Lewat

RM1 setiap 3 hari, sehingga maksimum RM9

RM0.00

RM1 setiap 3 hari, sehingga maksimum RM9

Kemudahan Overdraf BizOne (BizOne OD)

Kadar Ditetapkan
(Faedah perlu bayar bagi penggunaan OD)

1.0%p.a. melebihi 1 bulan kadar faedah semasa BizOne FD dikira berdasarkan baki harian bagi amaun OD yang digunakan.

RM0.00

1.0%p.a. melebihi 1 bulan kadar faedah semasa BizOne FD dikira berdasarkan baki harian bagi amaun OD yang digunakan.

Kadar Berlebihan
(Faedah perlu bayar bagi had OD terlebih keluar)

4% p.a. melebihi BLR dikira atas baki harian bagi amaun yang dikeluarkan melebihi had OD yang diluluskan

RM0.00

4% p.a. melebihi BLR dikira atas baki harian bagi amaun yang dikeluarkan melebihi had OD yang diluluskan

Fi Komitmen
(Faedah perlu bayar bagi OD yang tidak digunakan)

1% p.a. dikira atas baki harian bagi amaun OD yang tidak digunakan.

RM0.00

1% p.a. dikira atas baki harian bagi amaun OD yang tidak digunakan.

Kemudahan Overdraf (OD) Gadaian Janji

Kadar Berlebihan
(Faedah perlu bayar bagi had terlebih keluar)

4% p.a. melebihi BLR dikira atas baki harian bagi amaun yang dikeluarkan melebihi had OD yang diluluskan; atau
6.8% p.a. melebihi BR dikira atas baki harian bagi amaun yang dikeluarkan melebihi had OD yang diluluskan

RM0.00

4% p.a. melebihi BLR dikira atas baki harian bagi amaun yang dikeluarkan melebihi had OD yang diluluskan; atau
6.8% p.a. melebihi BR dikira atas baki harian bagi amaun yang dikeluarkan melebihi had OD yang diluluskan

Fi Komitmen
(Faedah perlu bayar bagi OD yang tidak digunakan yang melebihi RM250,000)

1% p.a.dikira atas baki harian bagi amaun OD yang tidak digunakan.

RM0.00

1% p.a.dikira atas baki harian bagi amaun OD yang tidak digunakan.

Fi Memproses Cek

RM0.50 setiap pengeluaran (Fi ini adalah tambahan kepada duti setem 15 sen yang dikenakan bagi setiap keping cek)

RM0.03

RM0.53 setiap cek

Keterangan / Perkhidmatan
Fi / Caj (Tidak termasuk GST)
GST (6%)
Fi / Caj (Termasuk GST)

Cek Tak Laku (Pulangan Inward)
(untuk sebab tarikh hadapan sahaja)

RM10.00
RM0.60
RM10.60
Buku Simpanan Hilang
RM10.00 setiap buku simpanan
RM0.00
RM10.00 setiap buku simpanan
RM10.00 untuk Surat Tanggung Rugi
RM0.00
RM10.00 setiap Surat Tanggung Rugi
Menutup Akaun
Akaun Simpanan Asas
RM20.00 (dalam masa 3 bulan selepas dibuka)
RM0.00
RM20.00 (dalam masa 3 bulan selepas dibuka)
Akaun Simpanan Lain (tidak terpakai untuk konsep berasaskan Mudharabah)
RM20 (dalam masa 6 bulan selepas dibuka)
RM0.00
RM20 (dalam masa 6 bulan selepas dibuka)
Perubahan Akaun
Perubahan mandat pengendalian
RM10 setiap akaun
RM0.60
RM10.60 setiap akaun
Tambahan pemegang akaun bersama
RM10 setiap akaun
RM0.60
RM10.60 setiap akaun
Pemberitahuan SMS
Akaun individu
RM5.00 sebulan
RM0.30
RM5.30 sebulan
Akaun Bukan Individu
RM10.00 sebulan
RM0.60
RM10.60 sebulan
Akaun Simpanan Dorman (Tiada aktiviti selama 12 bulan atau lebih)
Baki bawah RM10.60
Akaun ditutup dan baki diserap sebagai caj
T/B
Akaun ditutup dan baki diserap sebagai caj
Baki RM10.60 dan ke atas
RM10.00 setahun
RM0.60
RM10.60 setahun
Akaun Simpanan Junior
Pengeluaran pertama melalui kaunter setiap bulan
Tiada caj
T/B
Tiada caj
Pengeluaran kedua atau seterusnya melalui kaunter setiap bulan
RM2.00 setiap pengeluaran
RM0.12
RM2.12 setiap pengeluaran
Akaun Simpanan Asas
Kunjungan Melalui Kaunter (OTC) (setiap bulan)
6 kunjungan pertama OTC
Tiada caj
T/B
Tiada caj
Mulai OTC ketujuh dan seterusnya
Dikecualikan sehingga notis seterusnya
T/B
Dikecualikan sehingga notis seterusnya
Akaun Simpanan Asas-i (Fi Tahunan) (terpakai untuk konsep berasaskan Tawarruq)
RM8.00 setahun (Dikenakan hanya kepada pelanggan yang memilih pengeluaran ATM dan transaksi OTC tanpa had)
RM0.48
RM8.48 setahun (Dikenakan hanya kepada pelanggan yang memilih pengeluaran ATM dan transaksi OTC tanpa had)
Akaun Pay&Save–i
     
Baki purata bagi setengah tahun kurang daripada RM200
RM5.00 setiap setengah tahun (Jun & Disember)
RM0.30
RM5.30 setiap setengah tahun (Jun & Disember)
Pengeluaran tunai melalui kaunter
Dikecualikan sehingga notis seterusnya
T/B
Dikecualikan sehingga notis seterusnya
Description / Services
Fees / Charges (Exclusive of GST)
GST (6%)
Fees / Charges (Inclusive of GST)

Dishonoured Cheque (Inward Return)
(for postdated reason only)

RM10.00 per cheque returned
RM0.60
RM10.60 per cheque returned
Lost Fixed Deposit Receipt  RM5.00 per receipt RM0.00
RM5.00 per receipt
RM10.00 for Letter of Indemnity RM0.00
RM10.00 for Letter of Indemnity
Changes to Account
i. Change of operating mandate
RM10.00 per account
RM0.60
RM10.60 per account
ii. Addition of joint accountholders
RM10.00 per account
RM0.60
RM10.60 per account
Withdrawal by Banker’s Cheque

 

RM5.00 per cheque

RM0.15 per cheque for stamp duty

Cheque processing fee of RM0.50

 

 

RM0.30

RM0.00

RM0.03

 

 

RM5.30 per cheque

RM0.15 per cheque for stamp duty

Cheque processing fee of RM0.53

 

Premature withdrawal of Fixed Deposit

 

  1. Fixed Deposit of 1-3 months tenure, no interest will be paid 

  2. Fixed Deposit of more than 3 months tenure:

        a. If uplifted before completion of 3 months, no interest will be paid

        b. If uplifted after completion of 3 months, interest at ½ the contracted rate will be paid for each completed month

 

Premature withdrawal of Hong Leong Earn Now Fixed Deposit

  Early withdrawal charge :

  Interest (I) x Time (T) x Rate (R), where 

  I = Interest paid in advance 

  T = Number of days from effective date to upliftment date / 365 

  R = Contracted Interest Rate

Fees and Charges Description
Fees/Charges (Exclusive of GST)
GST (6%)
Fees/Charges (Inclusive of GST)
Transaction Fee
RM10.00 or its equivalent
RM0.60 or its equivalent
RM10.60 or its equivalent
Service Charge
RM30.00 or its equivalent every half year ( June & December)*

*FCA service charges are waived for all new and active Dual Currency Investments (DCI) customers and Foreign Currency Bond customers.
RM1.80 or its equivalent
RM31.80 or its equivalent every half year ( June & December)*

*FCA service charges are waived for all new and active Dual Currency Investments (DCI) customers and Foreign Currency Bond customers.

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.