Masa Kitaran Perkhidmatan

Masa Kitaran Perkhidmatan

Jenis pertanyaan
Masa Pusing Balik untuk HLBB Membalas Pelanggan
Pertanyaan status kredit
Hari Perniagaan Berikutnya Pada 6.00pm
Pertanyaan Lain
Tidak perlukan penjelasan lanjut daripada bank lain
Dalam masa tiga (3) Hari Perniagaan
Memerlukan penjelasan lanjut daripada bank lain
Dalam masa tujuh (7) Hari Perniagaan

Deposit Cek Tempatan 

Sekiranya cek tempatan didepositkan sebelum waktu yang ditetapkan dan tidak dikembalikan, nilai deposit tersebut akan dikreditkan ke dalam akaun yang berkenaan pada hari bekerja yang berikutnya selepas jam 10.30 malam. 

 

Deposit Cek HLBB¹ / HLISB²

Sekiranya cek HLBB¹/HLISB² didepositkan sebelum waktu yang ditetapkan dan tidak dikembalikan, nilai deposit tersebut akan dikreditkan ke dalam akaun yang berkenaan pada hari bekerja yang berikutnya selepas jam 8.00 pagi.

 

Nota:

Jika cek didepositkan pada hari cuti umum di Kuala Lumpur atau di negeri yang berkenaan, tempoh masa bagi tujuan di atas mungkin tertunda.

Pelanggan digalakkan untuk menggunakan pembayaran secara elektronik melalui HLB Connect.

 

HLBB¹=Hong Leong Bank Berhad   HLISB²=Hong Leong Islamic Bank Berhad

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.