Masa Kitaran Perkhidmatan

Masa Kitaran Perkhidmatan

Masa Kitaran Perkhidmatan

Jenis pertanyaan
Masa Pusing Balik untuk HLBB Membalas Pelanggan
Pertanyaan status kredit
Hari Perniagaan Berikutnya Pada 6.00pm
Pertanyaan Lain
Tidak perlukan penjelasan lanjut daripada bank lain
Dalam masa tiga (3) Hari Perniagaan
Memerlukan penjelasan lanjut daripada bank lain
Dalam masa tujuh (7) Hari Perniagaan

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.