Hong Leong Bank Malaysia - Kadar Rujukan

Kadar Rujukan

Kadar Rujukan [Reference Rate]

Kadar

(setahun)

Tarikh Efektif

*Kadar Asas Standard (SBR)

[Standardised Base Rate]

3.00% 09/05/2023

Kadar Asas (BR)

Kadar Asas Islamik (IBR)

3.88% 09/05/2023

Kadar Pinjaman Asas (BLR)

Islamic Financing Rate (IFR)

6.89% 09/05/2023

3-Bulan Kadar Tawaran Antara Bank Kuala Lumpur

(3M KLIBOR)

3.59%
01/04/2024
12-Bulan Kadar Deposit Tetap (12M FDR) 2.35% 21/07/2023

Notis Penting:

*Kadar Asas Standard (SBR) dikaitkan dengan Kadar Dasar Semalaman (OPR), seperti yang ditentukan oleh Jawatan Kuasa Dasar Monetari, Bank Negara Malaysia. Apabila OPR disemak semula, HLB/HLISB akan menyelaraskan SBR dengan jumlah yang sama seperti perubahan pada OPR. Ini terpakai kepada setiap pelarasan OPR.

Pinjaman/Kemudahan Pembiayaan terhadap BR/IBR, BLR/IFR, 3M KLIBOR dan 12M FDR diambil sebelum 1 Ogos 2022 akan terus dikenakan BR/IBR, BLR/IFR, 3M KLIBOR dan 12M FDR sehingga kemudahan pinjaman/pembiayaan dibayar sepenuhnya.


Sejarah Rekod SBR, BR/IBR &  BLR/IFR

Kadar Pinjaman Indikatif Efektif Perumahan

Apakah itu *Kadar Asas Standard (SBR)?

Kadar Asas Standard (SBR) adalah kadar rujukan yang semua bank akan menggunakan mulai 1 Ogos 2022 dalam penentuan harga pinjaman/pembiayaan kadar terapung runcit baharu, pembiayaan semula pinjaman/pembiayaan runcit sedia ada, dan pembaharuan pinjaman/pembiayaan berpusing dari 1 Ogos 2022. Pinjaman/pembiayaan runcit merujuk kepada individu (bukan SME atau perniagaan), manakala ‘pinjaman/pembiayaan kadar terapung’ merujuk kepada pinjaman/pembiayaan di mana kadar faedah/keuntungan boleh berubah dalam seumur hidup pinjaman/pembiayaan itu. SBR adalah berpaut hanya pada Kadar Dasar Semalaman (OPR), seperti yang ditentukan oleh Jawatankuasa Dasar Monetari oleh Bank Negara Malaysia.

Pinjaman/pembiayaan runcit yang menggunakan BR/IBR atau BLR/IFR yang diambil sebelum 1 Ogos 2022 akan terus menggunakan BR/IBR atau BLR/IFR sehingga kematangan fasiliti pinjaman/pembiayaan runcit atau sampai habis dibayar.

Untuk mengetahui tentang Kadar Asas Standard dengan lebih lanjut,
Sila klik di sini untuk Panduan Pengguna Kadar Asas Standard.
Sila klik di sini untuk Soalan Lazim Kadar Asas Standard.

Untuk pertanyaan, hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.