Hong Leong Bank Malaysia - Kadar Rujukan

Kadar Rujukan

Kadar Pinjaman Asas (Base Lending Rate, BLR): 5.64% berkuat kuasa 10/07/2020

Kadar Asas (Base Rate, BR): 2.63% berkuat kuasa 10/07/2020

 

Kuala Lumpur Interbank Offered Rates (KLIBOR): 1.94%

3-bulan KLIBOR berdasarkan pada hari perniagaan sebelumnya.

 

Apakah Kadar Asas?

Kadar Asas terdiri daripada 2 bahagian, penanda aras kos dana (Cost of Fund, COF) kami dan kos keperluan rizab berkanun (Statutory Reserve Requirement, SRR) yang dikenakan oleh Bank Negara Malaysia. Penanda aras COF kami mencerminkan kos penjanaan dana baru dalam situasi lazim pasaran pembiayaan adalah berdasarkan kadar KLIBOR 3 bulan dan deposit pelanggan.

For enquiries connect with us online or drop by your nearest Hong Leong Bank Branch.