Hong Leong Bank Malaysia - Kadar Rujukan

Kadar Rujukan

Kadar Pinjaman Asas (Base Lending Rate, BLR): 5.89% berkuat kuasa 17/05/2022

Kadar Asas (Base Rate, BR): 2.88% berkuat kuasa 17/05/2022

 

Kuala Lumpur Interbank Offered Rates (KLIBOR): 2.27% berkuat kuasa 27/05/2022

3-bulan KLIBOR berdasarkan pada hari perniagaan sebelumnya.

 

Sejarah Rekod Arah Aliran BLR & BR

Kadar Pinjaman Efektif Perumahan

 

Apakah Kadar Asas?

Kadar Asas terdiri daripada 2 bahagian, penanda aras kos dana (Cost of Fund, COF) kami dan kos keperluan rizab berkanun (Statutory Reserve Requirement, SRR) yang dikenakan oleh Bank Negara Malaysia. Penanda aras COF kami mencerminkan kos penjanaan dana baru dalam situasi lazim pasaran pembiayaan adalah berdasarkan kadar KLIBOR 3 bulan dan deposit pelanggan.

Untuk pertanyaan, hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.