te

Soalan Lazim - Pusat Info Pembiayaan Hartanah

Pusat Info Pembiayaan Hartanah

Berkuat kuasa 2 Januari 2015,kadar rujukan baharu yang dikenali sebagai Kadar Asas (Base Rate, BR) akan digunakan untuk kemudahan pinjaman / pembiayaan kadar terapung yang baharu, seperti pinjaman perumahan.

 

Objektifnya:

 • Supaya boleh membuat keputusan bermaklumat
 • Menggalakkan amalan yang lebih berdisiplin dan efisien dalam penentuan harga kemudahan pinjaman runcit
 • Menunjukkan perubahan dalam kos dana (Cost of Fund, COF) yang lebih baik disebabkan oleh polisi kewangan atau keadaan pembiayaan pasaran

Kadar Asas terdiri daripada dua bahagian, penanda aras kos dana (Cost of Fund, COF) kami dan kos keperluan rizab berkanun (Statutory Reserve Requirement, SRR) yang dikenakan oleh Bank Negara Malaysia. Penanda aras COF kami mencerminkan kos penjanaan dana baru dalam situasi lazim pasaran pembiayaan adalah berdasarkan kadar KLIBOR 3 bulan dan kadar deposit pelanggan.

 

Sebelum 2 Jan 2015

Dari 2 Jan 2015

Kadar Pinjaman Asas

Pinjaman yang diberikan sebelum 2 Januari 2015 akan terus dirujuk kepada Kadar Pinjaman Asas (Base Lending Rate, BLR) atau Kadar Pembiayaan Islam (Islamic Financing Rate, IFR) sehingga pinjaman tersebut matang.

Kadar Asas

Berkuat kuasa 2 Januari 2015, kadar rujukan baharu yang dikenali sebagai Kadar Asas (Base Rate, BR) akan digunakan untuk kemudahan pinjaman / pembiayaan  kadar terapung yang baharu untuk pemohon individu.

Berkuatkuasa 2 January 2015

 

 

Peralihan kepada BR tidak memberi kesan

ke atas Kadar Pinjaman Efektif

Terma

Konvensional

Islam

Amaun Pinjaman

Tempoh Pinjaman

Tempoh Terikat

Kadar Pinjaman Efektif

RM350,000.00

30 Tahun

Tiada

3.50%

RM350,000.00

30 Tahun

Tiada

3.35%

 1. Bandingkan kadar pinjaman efektif yang dinyatakan oleh institusi-institusi kewangan yang berlainan sebelum membuat pinjaman baharu.
 2. Dapatkan Lembaran Penzahiran Produk (Product Disclosure Sheet, PDS) yang mempunyai maklumat kadar pinjaman  efektif dan jumlah pembayaran balik bagi kemudahan pinjaman/pembiayaan yang anda ingin ambil.
 3. Memohon institusi kewangan anda menerangkan faktor-faktor yang akan menyebabkan Kadar Asas berubah.
 4. Jumlah pembayaran balik ansuran bulanan anda akan meningkat atau berkurangan sekiranya Kadar Asas berubah.
 5. Anda juga perlu membuat pengiraan sama ada anda mampu meneruskan membuat pembayaran balik pinjaman sekiranya kadar pinjaman efektif meningkat pada masa hadapan.

Dengan sukacitanya, kami ingin berkongsi dengan anda Piagam Perkhidmatan Gadai Janji, di mana kami telah menggariskan komitmen ke arah menyampaikan perkhidmatan pelanggan yang lebih tinggi. Piagam ini memberi penekanan kepada nilai-nilai teras berikut:

 1. Kenali pelanggan anda
 2. Perkhidmatan cekap dan menepati masa
 3. Perkhidmatan telus and berbudi pekerti
 4. Perbankan yang mudah dicapai

 

Sila klik di sini untuk melihat Piagam Perkhidmatan Gadai Janji kami yang baru.

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.