Daftar Perbankan Perniagaan Atas Talian

Daftar

Semua butiran yang anda perlukan untuk menjalankan perbankan perniagaan anda dengan mudah melalui Hong Leong ConnectFirst (HL ConnectFirst).


    Daftar Sekarang

Langkah 1

Muat turun dan lengkapkan Borang Permohonan dan dokumen yang berkaitan.

Langkah 2

Serahkan Borang Permohonan dan Dokumen Berkaitan ke mana-mana cawangan HLBB/HLISB.

Daftar untuk Perbankan Elektronik Perniagaan?

Muat turun dan lengkapkan Borang Permohonan dan dokumen yang berkaitan seperti di bawah:

Dokumen

Muat turun

Perniagaan Tunggal/Perkongsian

Syarikat (Sdn Bhd / Bhd / Perkongsian Liabiliti Terhad)

Borang Permohonan Akaun Perniagaan:

Bahagian A (Halaman 01) + Bahagian C ( Halaman 10,11,12 & 13) termasuk Lampiran

Klik Di Sini
Resolusi Lembaga/Rakan Kongsi yang diluluskan dan disahkan menurut:

(a) Memorandum & Artikel Persatuan (M&A) atau perlembagaan, jika ada 

(b) Perjanjian LLP

Nota: Rujuk Lampiran 1 atau 2 untuk contoh Resolusi Lembaga/Rakan Kongsi (mana yang berkenaan)
 

Surat Pengesahan

Nota: Rujuk Lampiran 3 untuk contoh


 
Borang Kebenaran Persediaan  Klik Di Sini

Fotokopi KP/Pasport bagi kedua-dua Pentadbir Sistem & Pelulus Sistem

T/BPautan Akaun Perniagaan Lain (jika berkenaan)

Pautan Surat Persetujuan dari Pemilik/Rakan Kongsi/Penandatangan yang Dibenarkan

Klik Di Sini
 

Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan (Borang D) perusahaan perniagaan yang berkaitan

T/B

 

Pautan Resolusi Lembaga/Rakan Kongsi yang diluluskan dan disahkan menurut:

(a) Memorandum & Artikel Persatuan (M&A) atau perlembagaan, jika ada

(b) Persetujuan LLP

Klik Di Sini  

Syarikat-syarikat yang Diperbadankan Sebelum 31 Januari 2017:

  • Borang 24 & 49 entiti yang berkaitan

Syarikat-syarikat yang Diperbadankan pada / selepas 31 Januari 2017:

  • Borang Super dan borang / dokumen berkaitan yang membuktikan perubahan selepas itu (jika ada)

Untuk LLP :

  • Notis Pendaftaran Sijil Pendaftaran daripada Pendaftar atau LLP & Salinan Disahkan Benar Profil Korporat LLP seperti yang diperolehi daripada SSM
T/B
 
Dokumen lain (Jika Berkenaan)
Authorisation of Electronic Instructions (AEI) Klik sini

Sila klik di bawah untuk muat turun HLB Perbankan Internet Korporat - Terma & Syarat

Hubungi 03-76617777 atau kunjungi cawangan Hong Leong Bank berhampiran anda hari ini!