Kelestarian Operasi Kami

Kami komited dalam menawarkan penyelesaian Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG) dan Pengantaraan Berasaskan Nilai (VBI) yang berterusan melalui strategi kelestarian kami yang berlandaskan Lima Tema Utama.

Pilih tema di bawah untuk penjelasan yang lebih lanjut.

Pentadbiran
Risiko Kelestarian

Permintaan bagi setiap organisasi untuk menerapkan nilai kelestarian dalam memastikan perniagaan mereka mempunyai impak positif yang berterusan semakin meningkat. Seiring dengan peningkatan keperluan ini, kami perlu terus memperluaskan perniagaan secara mampan dan mesra alam dengan mempertimbangkan semua impak dan kesan terhadap pihak berkepentingan, masyarakat dan bumi yang kita diami.

Ketahui bagaimana kami menangani risiko ESG dan risiko berkaitan iklim sebagai sebahagian daripada komitmen kami untuk memberikan nilai jangka panjang kepada semua pihak berkepentingan kami.

Laporan
Kelestarian
dan Rangka
Kerja Polisi
Berkaitan ESG

HLB telah mengambil langkah-langkah yang berpatutan agar pertimbangan Kelestarian dan Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus dimasukkan ke dalam polisi kami dengan rangka kerja yang bersesuaian, seperti yang dilaporkan di dalam laporan kami

Baca Laporan Tahunan Kelestarian Hong Leong Bank dan Polisi Rangka Kerja berkenaan ESG

HLB telah mengambil langkah-langkah yang berpatutan agar pertimbangan Kelestarian dan Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus dimasukkan ke dalam polisi kami dengan rangka kerja yang bersesuaian, seperti yang dilaporkan di dalam laporan kami

Baca Laporan Tahunan Kelestarian Hong Leong Bank dan Polisi Rangka Kerja berkenaan ESG

Kelestarian Dalam Media

Dapatkan berita dan maklumat terkini mengenai Kelestarian dan pelbagai inisiatif berkaitan ESG kami.