te

Fi & Caj - Perkhidmatan Pembayaran

Perkhidmatan Pembayaran

Pindahan Dana Antara Bank

No

Item

Saluran

Perbankan Internet

Perbankan Mobile

ATM

Melalui kaunter (OTC)

1)

Fi dan Caj
(RM setiap transaksi)

FOC

2)

Had transaksi harian
(RM sehari)

RM50,000.00
had gabungan

RM50,000.00
had gabungan

Tiada had

3)

Rujukan pembayaran

(i) Kesediaan nama pembayar dan rujukan pembayaran dalam penyata bank benefisiari

Ya

(ii) Kesediaan nama benefisiari dan rujukan pembayaran dalam penyata bank pembayar

Ya

4)

Waktu operasi

24 jam

00.01am hingga 11.59pm

Waktu cawangan dibuka

5)

Masa kredit

(i) Isnin - Jumaat

Segera

(ii) Hari bukan perniagaan

Segera

 

GIRO Antara Bank (IBG)

No

Item

Saluran

Perbankan Internet

Perbankan Mobile

ATM

Melalui kaunter (OTC)1

1)

Fi dan Caj
(RM setiap transaksi)

RM0.10

RM0.10

Pelanggan Bank sedia ada RM0.50 hingga RM2.00

2)
Had transaksi harian 
(RM sehari)
RM50,000.00
had gabungan
RM50,000.00
had gabungan
Tiada had (Had IBG setiap transaksi adalah RM1juta)

3)

Rujukan pembayaran

(i) Kesediaan nama pembayar dan rujukan pembayaran dalam penyata bank benefisiari

Ya

(ii) Kesediaan nama benefisiari dan rujukan pembayaran dalam penyata bank pembayar

Ya

4)

Pembayaran tarikh akan datang

Ya

Tidak

 

T/B

5)

Waktu operasi

12.10am hingga 11.54pm

00.01am hingga 11.59pm

 

Waktu cawangan dibuka

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Untuk masa Pindahan Dana IBG, sila klik di sini
1FOC untuk warga emas dan orang kurang upaya

 

Pindahan Segera

No

Item

Saluran

ATM

1)

Fi dan Caj
(RM setiap transaksi)

RM0.50

2)

Had transaksi harian
(RM sehari)

RM50,000.00

had gabungan

3)

Rujukan pembayaran

(i) Kesediaan nama pembayar dan rujukan pembayaran dalam penyata bank benefisiari

Ya

(ii) Kesediaan nama benefisiari dan rujukan pembayaran dalam penyata bank pembayar

Ya

4)

Waktu operasi

00.01am hingga 11.59pm

5)

Masa dikreditkan

Untuk semua saluran

(i) Isnin - Jumaat

Segera

(ii) Hari bukan perniagaan

Segera

6)

Masa Bayaran Balik

T/B

Pindahan Segera melalui Perbankan Internet sekarang dikenali sebagai “DuitNow to Account” dan melalui Perbankan Mobile dikenali sebagai “DuitNow”. Sila rujuk jadual DuitNow di bawah.

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

 

DuitNow

No

Item

Saluran

Perbankan Internet

Perbankan Mobile

ATM

1)

Fi dan Caj
(RM setiap transaksi)

FOC

T/B

2)

Had transaksi harian
(RM sehari)

RM50,000.00
had gabungan

T/B

3)

Rujukan pembayaran

(i) Kesediaan nama pembayar dan rujukan pembayaran dalam penyata bank benefisiari

Ya

T/B

(ii) Kesediaan nama benefisiari dan rujukan pembayaran dalam penyata bank pembayar

Ya

T/B

4)

Waktu operasi

24 jam

T/B

5)

Masa dikreditkan

Untuk semua saluran

(i) Isnin - Jumaat

Segera

T/B

(ii) Hari bukan perniagaan

Segera

T/B

6)

Masa Bayaran Balik

T/B

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

 

RENTAS

No

Item

Saluran

Perbankan Internet

Perbankan Mobile

Melalui kaunter (OTC)

1)

Fi dan Caj
(RM setiap transaksi)

T/B

RM5.00

2)

Rujukan pembayaran

(i) Kesediaan nama pembayar dan rujukan pembayaran dalam penyata bank benefisiari

T/B

Tersedia pada penghujung Dis 2015

(ii) Kesediaan nama benefisiari dan rujukan pembayaran dalam penyata bank pembayar

T/B

Tersedia pada penghujung Dis 2015

3)

Waktu operasi

T/B

Waktu cawangan dibuka

4)

Masa kredit

(i) Isnin - Jumaat

T/B

Dalam masa 30 minit selepas penerimaan pemberitahuan pengesahan

(ii) Hari bukan perniagaan

T/B

5)

Masa bayaran balik

Untuk dana yang diterima sebelum 5.30pm

T/B

Pada hari yang sama berdasarkan usaha terbaik

Untuk dana yang diterima selepas 5.30pm

T/B

Pada hari kerja berikutnya

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

 

Fi / caj lain yang berkaitan untuk perbankan dalam talian

No

Item

RM

1)

Caj lain yang berkaitan
(i) Fi penyelenggaraan / langganan

T/B

(ii) Token keselamatan

T/B

(iii) Sijil digital tahunan

T/B

(iv) Pembayaran gaji / daftar gaji

T/B

(v) Pemberitahuan / SMS

(1) FOC untuk e-mel
(2) RM0.20 untuk SMS

  (vi) Training Video demo dalam talian
2) Incentif dan pakej Sila rujuk sini

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

DuitNow

No.

Item

Saluran

Perbankan Perniagaan Atas Talian

Perbankan Mobile

ATM

Melalui kaunter (OTC)

1)

Fi dan Caj

(RM setiap transaksi)

 

(i) Milik tunggal, perkongsian dan PKS¹

 

Tiada caj

T/B

T/B

T/B

 

(ii) Korporat lain

Tiada caj²

2)

Had transaksi harian

(RM sehari)

 

(i) Milik tunggal, perkongsian dan PKS¹

 

Syarikat menentukan had sendiri.

Had setiap transaksi DuitNow adalah RM10million.

 

(ii) Korporat lain

3)

Rujukan pembayaran

(i) Kesediaan nama pembayar dan rujukan pembayaran dalam penyata bank benefisiari

Ya

 

(ii) Kesediaan nama benefisiari dan rujukan pembayaran dalam penyata bank pembayar

Ya

4)

Waktu operasi

24 jam

5)

Masa kredit

(i) Isnin - Jumaat

Segera

 

(ii) Hari bukan perniagaan

6)

Masa bayaran balik

T/B

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

¹ Bagi sektor pembuatan, perolehan jualan tidak melebihi RM50 juta atau pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200 orang pekerja; untuk sektor perkhidmatan dan sektor lain, perolehan jualan tidak melebihi RM20 juta atau pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 orang pekerja.

² Caj akan dikecualikan sehingga 30 June 2020. Berkuatkuasa 1 Julai 2020, yuran minimum sebanyak RM 0.50 setiap transaksi mungkin akan dikenakan kepada Korporat Lain untuk sebarang jumlah transaksi DuitNow.

 

Pindahan Segera

No.

Items

Channels

Business online banking

Mobile banking

ATM

Over-the-counter (OTC)

1)

Fi dan Caj

(RM setiap transaksi)

(i) Milik tunggal, perkongsian dan PKS¹

 

Jumlah transaksi

<= RM5,000 (Tiada caj)

Jumlah transaksi

> RM5,000 (RM0.50)

T/B

T/B

T/B

 

(ii) Korporat lain

2)

Had transaksi harian
(RM sehari)

(i) Milik tunggal, perkongsian dan PKS¹

 

Syarikat menentukan had sendiri.

Had Pindahan Segera setiap transaksi adalah RM100,000.

 

 

(ii) Korporat lain

3)

Rujukan pembayaran

(i) Kesediaan nama pembayar dan rujukan pembayaran dalam penyata bank benefisiari

Ya

 

(ii) Kesediaan nama benefisiari dan rujukan pembayaran dalam penyata bank pembayar

Ya

4)

Waktu operasi

24 jam

5)

Masa kredit

(i) Isnin - Jumaat

Segera

 

(ii) Hari bukan perniagaan

6)

Masa bayaran balik

T/B

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

¹ Bagi sektor pembuatan, perolehan jualan tidak melebihi RM50 juta atau pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200 orang pekerja; untuk sektor perkhidmatan dan sektor lain, perolehan jualan tidak melebihi RM20 juta atau pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 orang pekerja.

 

Pindahan Dana Antara Bank

No

Item

Saluran

Perbankan Perniagaan Atas Talian

Perbankan Mobile

ATM

Melalui kaunter (OTC)

1)

Fi dan Caj
(RM setiap transaksi)

(i) Milik tunggal, perkongsian dan PKS1

Tiada caj

T/B

T/B
(Bagi Empunya Tunggal yang layak untuk kad ATM, sila rujuk Laman Web Bank untuk jadual caj individu)

Tiada caj

(ii) Korporat lain

Tiada caj

Tiada caj

2)

Had transaksi harian
(RM sehari)

(i) Milik tunggal, perkongsian dan PKS1

Tiada had (Pelanggan / syarikat menentukan had sendiri)

Tiada had

(ii) Korporat lain

Tiada had (Pelanggan / syarikat menentukan had sendiri)

Tiada had

3)

Rujukan pembayaran

(i) Kesediaan nama pembayar dan rujukan pembayaran dalam penyata bank benefisiari

Ya

Ya

(ii) Kesediaan nama benefisiari dan rujukan pembayaran dalam penyata bank pembayar

Ya

Ya

4)

Waktu operasi

24 jam

Waktu cawangan dibuka

5)

Masa kredit

(i) Isnin - Jumaat

Segera

T/B

(ii) Hari bukan perniagaan

6)

Masa bayaran balik

T/B

T/B

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

1Bagi sektor pembuatan, perolehan jualan tidak melebihi RM50 juta atau pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200 orang pekerja; untuk sektor perkhidmatan dan sektor lain, perolehan jualan tidak melebihi RM20 juta atau pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 orang pekerja.

 

GIRO Antara Bank (IBG)

No

Item

Saluran

Perbankan Perniagaan Atas Talian

Perbankan Mobile

ATM

Melalui kaunter (OTC)

1)

Fi dan Caj
(RM setiap transaksi)

(i) Milik tunggal, perkongsian dan PKS1

RM0.10

T/B

T/B
(Bagi Empunya Tunggal yang layak untuk kad ATM, sila rujuk Laman Web Bank untuk jadual caj individu)

RM2.00

(ii) Korporat lain

RM0.10

RM2.00

2)

Had transaksi harian
(RM sehari)

(i) Milik tunggal, perkongsian dan PKS1

Tiada had (Pelanggan / syarikat menentukan had sendiri. Had setiap transaksi IBG adalah RM1juta)

Tiada had
(Had IBG setiap transaksi adalah RM1juta)

(ii) Korporat lain

3)

Rujukan pembayaran

(i) Kesediaan nama pembayar dan rujukan pembayaran dalam penyata bank benefisiari

Ya

Ya

(ii) Kesediaan nama benefisiari dan rujukan pembayaran dalam penyata bank pembayar

Ya

Ya

4)

Pembayaran tarikh akan datang

Ya

T/B

5)

Waktu operasi

24 jam

Waktu cawangan dibuka

Untuk semua saluran

6)

Kesediaan Dana
(Pembayaran dimulakan)

(i) Isnin - Jumaat
(Hari Perniagaan)

Akaun Penerima Dikreditkan

Sebelum 5:00am

Hari Perniagaan Yang Sama Pada 11.00am

5:00am hingga 8:00am

Hari Perniagaan Yang Sama Pada 2.00pm

8:00am hingga 11:00am

Hari Perniagaan Yang Sama Pada 5.00pm

11:00am hingga 2:00pm

Hari Perniagaan Yang Sama Pada 8.20pm

2:00pm hingga 5:00pm

Hari Perniagaan Yang Sama Pada 11.00pm

Selepas 5:00pm

Hari Perniagaan Berikutnya Pada 11.00am

(ii) Sabtu, Ahad dan Cuti Umum Wilayah Persekutuan (Bukan Hari Perniagaan)

Hari Perniagaan Berikutnya Pada 11.00am

7)

Masa bayaran balik
(Bayaran balik dimulakan)

(i) Isnin - Jumaat (Hari Perniagaan)

Akaun Penerima Dikreditkan

Sebelum 5.00am

Hari Perniagaan Yang Sama Pada 5.00pm

5.00am - 8.00am

Hari Perniagaan Yang Sama Pada 8.20pm

8.00am - 11.00am

Hari Perniagaan Yang Sama Pada 11.00pm

11.00am - 2.00pm

Hari Perniagaan Berikutnya Pada 11.00am

2:00pm hingga 5:00pm

Hari Perniagaan Berikutnya Pada 11.00am

Selepas 5:00pm

Hari Perniagaan Berikutnya Pada 5.00pm

(ii) Sabtu, Ahad dan Cuti Umum Wilayah Persekutuan (Bukan Hari Perniagaan)

Hari Perniagaan Berikutnya Pada 5.00pm

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

1Bagi sektor pembuatan, perolehan jualan tidak melebihi RM50 juta atau pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200 orang pekerja; untuk sektor perkhidmatan dan sektor lain, perolehan jualan tidak melebihi RM20 juta atau pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 orang pekerja.

 

RENTAS

No

Item

Saluran

Perbankan Perniagaan Atas Talian

Perbankan Mobile

Melalui kaunter (OTC)

1)

Fi dan Caj
(RM setiap transaksi)

(i) PKS1

RM2.00

T/B

RM5.00

(ii) Korporat lain

RM5.00

RM14.00

2)

Rujukan pembayaran

(i) Kesediaan nama pembayar dan rujukan pembayaran dalam penyata bank benefisiari

Ya

 

Ya

Ya(ii) Kesediaan nama benefisiari dan rujukan pembayaran dalam penyata bank pembayar

Ya

Ya

3)

Waktu operasi

24 jam

Waktu cawangan dibuka

Untuk semua saluran

4)

Masa kredit

(i) Isnin - Jumaat

Dalam masa 30 minit selepas penerimaan pemberitahuan pengesahan

T/B

Dalam masa 30 minit selepas penerimaan pemberitahuan pengesahan

(ii) Hari bukan perniagaan

T/B

T/B

5)

Masa Bayaran Balik

(i) Untuk dana yang diterima
sebelum 5.30pm

Pada hari yang sama berdasarkan usaha terbaik

Pada hari yang sama berdasarkan usaha terbaik

(ii) Untuk dana yang diterima
selepas 5.30pm

Pada hari kerja berikutnya

Pada hari kerja berikutnya

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

1Bagi sektor pembuatan, perolehan jualan tidak melebihi RM50 juta atau pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200 orang pekerja; untuk sektor perkhidmatan dan sektor lain, perolehan jualan tidak melebihi RM20 juta atau pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 orang pekerja.

 

Fi/caj lain yang berkaitan untuk perbankan perniagaan atas talian

No

Item

Milik tunggal, perkongsian, persatuan dan PKS1

Korporat lain

1)

Caj lain yang berkaitan
(i) Fi penyelenggaraan / langganan

Tiada caj

RM15

(ii) Token keselamatan

Dikecualikan untuk fi 2 token
Seterusnya RM50 setiap token

RM50 setiap token

(iii) Sijil digital tahunan

RM10 p.a
(Terpakai untuk modul Pembayaran sahaja)

(iv) Pembayaran gaji / daftar gaji

Tiada caj berasingan

(v) Pemberitahuan / SMS

T/B

(vi) Latihan

Panduan Dalam Talian disediakan

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

1Bagi sektor pembuatan, perolehan jualan tidak melebihi RM50 juta atau pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200 orang pekerja; untuk sektor perkhidmatan dan sektor lain, perolehan jualan tidak melebihi RM20 juta atau pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 orang pekerja.

Untuk mendapat senarai perkhidmatan e-pembayaran Individu dan Perniagaan yang ditawarkan oleh institusi perbankan di Malaysia dan perbandingan fi, sila klik di sini: http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=ps&pg=ps_epayment&ac=431&lang=en.

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.