Fi & Caj - Perkhidmatan Pembayaran

Perkhidmatan Pembayaran

Pindahan ke Akaun Hong Leong Pihak Ketiga

No

Item

Saluran

Perbankan Dalam Talian

Perbankan Mudah Alih

ATM

Cawangan

1)

Fi dan Caj
(RM setiap transaksi)

Tanpa Fi

2)

Had transaksi harian

RM50,000.00
had gabungan

RM50,000.00
had gabungan

Tiada had

3)

Rujukan pembayaran

(i) Kesediaan nama pembayar dan rujukan pembayaran dalam penyata bank benefisiari

Ya

(ii) Kesediaan nama benefisiari dan rujukan pembayaran dalam penyata bank pembayar

Ya

4)

Waktu operasi

24 jam

00.01am hingga 11.59pm

Waktu cawangan dibuka

5)

Masa kredit

(i) Isnin - Jumaat

Segera

(ii) Hari bukan perniagaan

Segera

 

GIRO Antara Bank (IBG)

No

Item

Saluran

Perbankan Dalam Talian

Perbankan Mudah Alih

ATM

Cawangan

1)

Fi dan Caj
(RM setiap transaksi)


Tanpa Fi

RM0.10

Pelanggan Bank sedia ada RM0.50 hingga RM2.00

2)
Had transaksi harian 
RM50,000.00
had gabungan
RM50,000.00
had gabungan
Tiada had (Had IBG setiap transaksi adalah RM1juta)

3)

Rujukan pembayaran

(i) Kesediaan nama pembayar dan rujukan pembayaran dalam penyata bank benefisiari

Ya

(ii) Kesediaan nama benefisiari dan rujukan pembayaran dalam penyata bank pembayar

Ya

4)

Pembayaran tarikh akan datang

Ya

Tidak

T/B

5)

Waktu operasi

12.10am hingga 11.55pm

00.01am hingga 11.59pm

Waktu cawangan dibuka

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan.

Untuk masa Pindahan Dana IBG, sila klik di sini.
1FOC untuk warga emas dan orang kurang upaya.

 

Pindahan Segera

No

Item

Saluran

ATM

1)

Fi dan Caj
(RM setiap transaksi)

RM0.50 (Untuk pindahan wang RM5,000 keatas)

2)

Had transaksi harian
(RM sehari)

RM50,000.00

had gabungan

3)

Rujukan pembayaran

(i) Kesediaan nama pembayar dan rujukan pembayaran dalam penyata bank benefisiari

Ya

(ii) Kesediaan nama benefisiari dan rujukan pembayaran dalam penyata bank pembayar

Ya

4)

Waktu operasi

00.01am hingga 11.59pm

5)

Masa dikreditkan

Untuk semua saluran

(i) Isnin - Jumaat

Segera

(ii) Hari bukan perniagaan

Segera

Pindahan Segera melalui Perbankan Atas Talian sekarang dikenali sebagai “DuitNow to Account” dan melalui Perbankan Mudah Alih dikenali sebagai “DuitNow”. Sila rujuk jadual DuitNow di bawah.

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan.

 

DuitNow ke Akaun (juga dikenali sebagai Pindahan Segera) / Mobile/ ID Lain

No

Item

Saluran

Perbankan Dalam Talian

Perbankan Mudah Alih

Cawangan

1)

Fi dan Caj
(RM setiap transaksi)

Tanpa Fi

T/B

2)

Had transaksi harian

RM50,000.00
had gabungan

T/B

3)

Rujukan pembayaran

(i) Kesediaan nama pembayar dan rujukan pembayaran dalam penyata bank benefisiari

Ya

T/B

(ii) Kesediaan nama benefisiari dan rujukan pembayaran dalam penyata bank pembayar

Ya

T/B

4)

Waktu operasi

24 jam

T/B

5)

Masa dikreditkan

 

(i) Isnin - Jumaat

Segera

T/B

(ii) Hari bukan perniagaan

Segera

T/B

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan.

DuitNow (Pindahan Segera)

No.

Item

Saluran

Perbankan Perniagaan Dalam Talian

Perbankan Mobile

ATM

Melalui kaunter (OTC)

1)

Fi dan Caj

(RM setiap transaksi)

 

(i) Milik tunggal, perkongsian dan PKS¹

Nilai Transaksi ≤ RM5,000

Nilai Transaksi > RM5,000

T/B

T/B

T/B

Dikecualikan
Dikecualikan²

 

(ii) Korporat lain

Dikecualikan²

2)

Had transaksi harian

(RM sehari)

 

(i) Milik tunggal, perkongsian dan PKS¹

 

Syarikat menentukan had sendiri.

Had setiap transaksi DuitNow adalah RM10million.

 

(ii) Korporat lain

3)

Rujukan pembayaran

(i) Kesediaan nama pembayar dan rujukan pembayaran dalam penyata bank benefisiari

Ya

 

(ii) Kesediaan nama benefisiari dan rujukan pembayaran dalam penyata bank pembayar

Ya

4)

Waktu operasi

24 jam

5)

Masa kredit

(i) Isnin - Jumaat

Segera

 

(ii) Hari bukan perniagaan

6)

Masa bayaran balik

T/B

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

¹ Bagi sektor pembuatan, perolehan jualan tidak melebihi RM50 juta atau pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200 orang pekerja; untuk sektor perkhidmatan dan sektor lain, perolehan jualan tidak melebihi RM20 juta atau pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 orang pekerja.

² Caj akan dikecualikan sehingga 31 Disember 2022. Berkuatkuasa 1 Januari 2023, yuran minimum sebanyak RM 0.50 setiap transaksi mungkin akan dikenakan.

 

 

Pindahan Dana Antara Bank

No

Item

Saluran

Perbankan Perniagaan Dalam Talian

Perbankan Mobile

ATM

Melalui kaunter (OTC)

1)

Fi dan Caj
(RM setiap transaksi)

(i) Milik tunggal, perkongsian dan PKS1

Tiada caj

T/B

T/B
(Bagi Empunya Tunggal yang layak untuk kad ATM, sila rujuk Laman Web Bank untuk jadual caj individu)

Tiada caj

(ii) Korporat lain

Tiada caj

Tiada caj

2)

Had transaksi harian
(RM sehari)

(i) Milik tunggal, perkongsian dan PKS1

Tiada had (Syarikat menentukan had sendiri)

Tiada had

(ii) Korporat lain

Tiada had (Syarikat menentukan had sendiri)

Tiada had

3)

Rujukan pembayaran

(i) Kesediaan nama pembayar dan rujukan pembayaran dalam penyata bank benefisiari

Ya

Ya

(ii) Kesediaan nama benefisiari dan rujukan pembayaran dalam penyata bank pembayar

Ya

Ya

4)

Waktu operasi

24 jam

Waktu cawangan dibuka

5)

Masa kredit

(i) Isnin - Jumaat

Segera

T/B

(ii) Hari bukan perniagaan

6)

Masa bayaran balik

T/B

T/B

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

1Bagi sektor pembuatan, perolehan jualan tidak melebihi RM50 juta atau pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200 orang pekerja; untuk sektor perkhidmatan dan sektor lain, perolehan jualan tidak melebihi RM20 juta atau pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 orang pekerja.

 

GIRO Antara Bank (IBG)

No

Item

Saluran

Perbankan Perniagaan Dalam Talian

Perbankan Mobile

ATM

Melalui kaunter (OTC)

1)

Fi dan Caj
(RM setiap transaksi)

(i) Milik tunggal, perkongsian dan PKS1

RM0.10

T/B

T/B
(Bagi Empunya Tunggal yang layak untuk kad ATM, sila rujuk Laman Web Bank untuk jadual caj individu)

RM2.00

(ii) Korporat lain

RM0.10

RM2.00

2)

Had transaksi harian
(RM sehari)

(i) Milik tunggal, perkongsian dan PKS1

Tiada had (Syarikat menentukan had sendiri. Had setiap transaksi IBG adalah RM1juta)

Tiada had
(Had IBG setiap transaksi adalah RM1juta)

(ii) Korporat lain

3)

Rujukan pembayaran

(i) Kesediaan nama pembayar dan rujukan pembayaran dalam penyata bank benefisiari

Ya

Ya

(ii) Kesediaan nama benefisiari dan rujukan pembayaran dalam penyata bank pembayar

Ya

Ya

4)

Pembayaran tarikh akan datang

Ya

T/B

5)

Waktu operasi

24 jam

Waktu cawangan dibuka

Untuk semua saluran

6)

Kesediaan Dana
(Pembayaran dimulakan)

(i) Isnin - Jumaat
(Hari Perniagaan)

Akaun Penerima Dikreditkan

Sebelum 5:00am

Hari Perniagaan Yang Sama Pada 11.00am

5:00am hingga 8:00am

Hari Perniagaan Yang Sama Pada 2.00pm

8:00am hingga 11:00am

Hari Perniagaan Yang Sama Pada 5.00pm

11:00am hingga 2:00pm

Hari Perniagaan Yang Sama Pada 8.20pm

2:00pm hingga 5:00pm

Hari Perniagaan Yang Sama Pada 11.00pm

Selepas 5:00pm

Hari Perniagaan Berikutnya Pada 11.00am

(ii) Sabtu, Ahad dan Cuti Umum Wilayah Persekutuan (Bukan Hari Perniagaan)

Hari Perniagaan Berikutnya Pada 11.00am

7)

Masa bayaran balik
(Bayaran balik dimulakan)

(i) Isnin - Jumaat (Hari Perniagaan)

Akaun Penerima Dikreditkan

Sebelum 5.00am

Hari Perniagaan Yang Sama Pada 5.00pm

5.00am - 8.00am

Hari Perniagaan Yang Sama Pada 8.20pm

8.00am - 11.00am

Hari Perniagaan Yang Sama Pada 11.00pm

11.00am - 2.00pm

Hari Perniagaan Berikutnya Pada 11.00am

2:00pm hingga 5:00pm

Hari Perniagaan Berikutnya Pada 11.00am

Selepas 5:00pm

Hari Perniagaan Berikutnya Pada 5.00pm

(ii) Sabtu, Ahad dan Cuti Umum Wilayah Persekutuan (Bukan Hari Perniagaan)

Hari Perniagaan Berikutnya Pada 5.00pm

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

1Bagi sektor pembuatan, perolehan jualan tidak melebihi RM50 juta atau pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200 orang pekerja; untuk sektor perkhidmatan dan sektor lain, perolehan jualan tidak melebihi RM20 juta atau pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 orang pekerja.

 

RENTAS

No

Item

Saluran

Perbankan Perniagaan Dalam Talian

Perbankan Mobile

Melalui kaunter (OTC)

1)

Fi dan Caj
(RM setiap transaksi)

(i) PKS1

RM2.00

T/B

RM5.00

(ii) Korporat lain

RM5.00

RM14.00

2)

Rujukan pembayaran

(i) Kesediaan nama pembayar dan rujukan pembayaran dalam penyata bank benefisiari

Ya

 

Ya

(ii) Kesediaan nama benefisiari dan rujukan pembayaran dalam penyata bank pembayar

Ya

Ya

3)

Waktu operasi

24 jam

Waktu cawangan dibuka

Untuk semua saluran

4)

Masa kredit

(i) Isnin - Jumaat

Dalam masa 30 minit selepas penerimaan pemberitahuan pengesahan

T/B

Dalam masa 30 minit selepas penerimaan pemberitahuan pengesahan

(ii) Hari bukan perniagaan

T/B

T/B

5)

Masa Bayaran Balik

(i) Untuk dana yang diterima
sebelum 5.30pm

Pada hari yang sama berdasarkan usaha terbaik

Pada hari yang sama berdasarkan usaha terbaik

(ii) Untuk dana yang diterima
selepas 5.30pm

Pada hari kerja berikutnya

Pada hari kerja berikutnya

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

1Bagi sektor pembuatan, perolehan jualan tidak melebihi RM50 juta atau pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200 orang pekerja; untuk sektor perkhidmatan dan sektor lain, perolehan jualan tidak melebihi RM20 juta atau pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 orang pekerja.

 

JomPAY

No.

Items

Saluran

Perbankan Perniagaan Dalam Talian

Perbankan Mobile

ATM

Melalui kaunter (OTC)

1)

Fi dan Caj
(RM setiap transaksi)

(i) Milik tunggal, perkongsian dan PKS¹

(ii) Korporat lain

FOC

T/B

T/B

T/B

2)

Had transaksi harian
(RM sehari)

(i) Milik tunggal, perkongsian dan PKS¹

(ii) Korporat lain

Syarikat menentukan had sendiri. Had setiap transaksi IBG adalah RM1juta)

3)

Waktu operasi

24 jam

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

¹Bagi sektor pembuatan, perolehan jualan tidak melebihi RM50 juta atau pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200 orang pekerja; untuk sektor perkhidmatan dan sektor lain, perolehan jualan tidak melebihi RM20 juta atau pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 orang pekerja.

Klik sini untuk Berita dan Maklumat JomPAY

Klik sini untuk Soalan Lazim JomPAY

 

Fi/caj lain yang berkaitan untuk perbankan perniagaan atas talian

No

Item

Milik tunggal, perkongsian, persatuan dan PKS1

Korporat lain

1)

Caj lain yang berkaitan
(i) Fi penyelenggaraan / langganan
Dikecualikan
RM15

(ii) Token Keselamatan
eToken
Token fizikal


Dikecualikan
RM50 setiap token

(iii) Sijil digital tahunan

RM10 p.a

(iv) Pembayaran gaji / daftar gaji

Tiada caj berasingan

(v) Pemberitahuan / SMS

T/B

(vi) Latihan

Panduan Dalam Talian disediakan

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

1Bagi sektor pembuatan, perolehan jualan tidak melebihi RM50 juta atau pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200 orang pekerja; untuk sektor perkhidmatan dan sektor lain, perolehan jualan tidak melebihi RM20 juta atau pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 orang pekerja.

Untuk mendapat senarai perkhidmatan e-pembayaran Individu dan Perniagaan yang ditawarkan oleh institusi perbankan di Malaysia dan perbandingan fi, sila klik di sini: https://www.bnm.gov.my/e-payment-services-and-fees

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.